Ταυτότητες τριετίας προπονητών εκδίδει η ΕΠΟ

Τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας προπονητών UEFA/ΕΠΟ 2019-2021 ξεκινάει, την προσεχή Δευτέρα, η Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης της ΕΠΟ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου
2) Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου                
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*     
5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών (όπου υπάρχει)
7) Καταβολή παραβόλου 200 € 
8) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όσοι δεν έχουν αποστείλει ακόμα) 
*Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
**Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017
Αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οι προπονητές οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΠΣΔ. Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg.

Δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απευθείας από προπονητές στην Ε.Π.Ο. δε θα γίνονται δεκτά.