Αύξηση σε τουριστικές αφίξεις, έσοδα - Πτώση στην κατά κεφαλή δαπάνη

Η «ακτινογραφία» των 22 μεγαλύτερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για την περίοδο  2005 - 2017 είναι το αντικείμενο της νέας μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Βάσει της έρευνας, διψήφιες αυξήσεις καταγράφονται στα βασικά μεγέθη (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, έσοδα) του ελληνικού τουρισμού, ενώ αντίθετα οι βασικοί δείκτες Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη (ΜΚΔ) και Μέση Διάρκεια Παραμονής σημειώνουν πτώση.

H Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση δείχνει εντυπωσιακή σταθερότητα την ίδια περίοδο με αυξομειώσεις περί τα 70 ευρώ, ενώ μεταξύ 2005 και 2017 μειώνεται οριακά κατά 3%.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, αξιοσημείωτες είναι οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των χωρών. Για παράδειγμα η μείωση της ΜΚΔ, μεταξύ 2005 και 2017, των τουριστών από τις χώρες της Ζώνης του Ευρώ έφθασε σε ποσοστό 19% έναντι μείωσης κατά 30% συνολικά, ενώ η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση των τουριστών από τις χώρες της Ζώνης του Ευρώ αυξήθηκε κατά 5% όταν συνολικά για την χώρα μειώθηκε κατά 3%.

Αναλυτικά, για την περίοδο 2005-2017, οι βασικοί δείκτες στο σύνολο της Ελλάδας κατέγραψαν:
• Αφίξεις: αύξηση κατά 89% (27,2 εκατ. το 2017)
• Διανυκτερεύσεις: αύξηση κατά 36,8% (209,8 εκατ. το 2017)
• Έσοδα: αύξηση κατά 32,4% (14,2 δισ. ευρώ το 2017)
• Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη: μείωση κατά 30% (522,3 ευρώ το 2017)
• Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση: μείωση κατά 3,2% (67,7 ευρώ το 2017)
• Μέση Διάρκεια Παραμονής: μείωση κατά 27,6% (7,7 ημέρες το 2017)

Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, η πορεία των μεγεθών διαφοροποιείται σε δύο περιόδους: 2005 – 2012 και 2012 – 2017. Ο εισερχόμενος τουρισμός από την έναρξη της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας μέχρι το 2012 παρουσιάζει σταθερή εικόνα με μικρές διακυμάνσεις από έτος σε έτος (αφίξεις +7,8%, διανυκτερεύσεις -8,2%, έσοδα -6,6%).

Από το 2012 και έπειτα όμως η αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού είναι ραγδαία φθάνοντας το 2017 στα υψηλότερα επίπεδα για όλα τα βασικά μεγέθη (αφίξεις, διανυκτερεύσεις και έσοδα) από την έναρξη της Έρευνας Συνόρων.