Σημαντική δωδεκανησιακή  εκπροσώπηση στο παγκόσμιο Forum Δημοκρατίας

Σημαντική ήταν η Δωδεκανησιακή Εκπροσώπηση στο Παγκόσμιο Forum για τη Δημοκρατία υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο που πραγματοποιήθηκε 18-22 Νοεμβρίου.

Τα Δωδεκάνησα εκπροσώπησαν για το Δήμο της Λέρου ο Δήμαρχος Μιχαήλ Κόλιας, για το Δήμο Νισύρου ο Δήμαρχος Χριστοφής Κορωναίος, για το Δήμο της Σύμης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Τσαβαρής. Στην εκπροσώπηση συμμετείχαν επίσης οι :

Βάιος Καλοπήτας Μέλος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
- Γιώργος Κωνστάντζος Μέλος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
- Νίκος Κωνσταντινίδης Πρόεδρος Παροικιακών Συλλόγων Δωδεκανήσου
- Γιώργος Παπακαλοδούκας Υπέυθυνος Διεθνών Σχέσεων Σύμης
- Γιάννης Κούρτης Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου.

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου, αλλά και με τη συμμετοχή Δημάρχων από πολλά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητήθηκαν προβλήματα αναφορικά με την ανοικοδόμηση της Ευρώπης στη βάση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, το προσφυγικό και θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις εργασίες της 16ης Συνάντησης του Δικτύου Πόλεων και Κοινοτήτων του Στρασβούργου παρουσία του Δημάρχου, της Προέδρου του Δικτύου και του αντιπροέδρου κ. Κατσιάνη είχαν  οι Δωδεκανησιακοί Δήμοι στις ενότητες Ανθρώπινα δικαιώματα “Εμπειρίες και Τεχνογνωσία στο Προσφυγικό Ζήτημα”   κα-θώς και  στην ενότητα για την Κλιματική Αλλαγή ‘’Νησιά – Κοιτίδες Πρωτοπορίας - Μετάβαση της Ευρώπης σε μια βιώσιμη οικονομία”.

Ομιλία Βάιου Καλοπήτα
‘’Περισσότερη Ευρώπη, Ανταλλάσσοντας εμπειρίες,  Απελευθερώνοντας δυνατότητες  για τα νησιά μας ‘’

‘’Είναι μεγάλη τιμή για την περιοχή  μας τα Δωδεκάνησα η συμμετοχή της ετήσιας συνάντησης του δικτύου του Στρασβούργου, που οργανώθηκε σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ειδικότερα φέτος με την συμμετοχή 3 Νησιών, Λέρος, Νίσυρος, Σύμη.

Η ενοποίηση της Ευρώπης για να είναι ουσιαστική πρέπει να βασίζεται στην μεταλαμπάδευση εμπειριών των δήμων και κοινοτήτων αλλά κυρίως να επικεντρώνεται στα αιτήματα και τις δυνατότητες των περιοχών.

Όπως ξέρετε η Ελλάδα βίωσε και βιώνει ακόμα  μια μεγάλη οικονομική, πολιτική, κοινωνική κρίση που κλυδώνισε την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης.
Η μη ικανοποιητική απόδοση των περιφερειακών πολιτικών παρά τη σημαντική αποκέντρωση του κράτους και εν τέλει η ανισορροπία Κέντρου και Περιφέρειας υπήρξαν παράγοντες όξυνσης της κρίσης της  χώρας.

Η λογική του χρηματοδοτώ τα κράτη μέλη της Eυρωζώνης και αυτά μοιράζουν στους δήμους πρέπει να σταματήσει. Πιστεύουμε σε μία σοβαρή αποκέντρωση εξουσιών η οποία  θα ενισχύσει την συζήτηση μεταξύ των δήμων και κοινοτήτων της Ευρώπης, σκοπός είναι να αρχίσουμε να θεωρούμε την Ευρώπη ως κοινό μας σπίτι.

Όπως τις χώρες μας και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ενισχύσουμε τους δεσμούς μας, τους δεσμούς μιας Ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών.
Όλοι γνωρίζουμε την Ελλάδα για τα μεγάλα κατορθώματα του παρελθόντος. Σκοπός μας είναι να την μάθετε για τις δυνατότητες του αύριο. Δυνατότητες που μόνο σε ένα κοινό πλαίσιο συνέργιας μπορούν να απελευθερωθούν, χρειαζόμαστε την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες σας όπως εσείς χρειάζεστε τις δικές μας.

Χρειάζονται νέες ιδέες, χρειάζεται μια νέα αντίληψη προκειμένου να κατανοήσουμε το νέο κόσμο όπως αυτός διαμορφώνεται. Τα πάντα αλλάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παντού. Στη γεωπολιτική, στην οικονομία, στην τεχνολογία, συμβαίνουν τεκτονικές αλλαγές. Είναι αναγκαίο όσο ποτέ να συγχρονίσουμε την πολιτική με τις ανάγκες της κοινωνίας, και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν οι φορείς νέων ιδεών, νέων εργαλείων, νέων αντιλήψεων βγούν μπροστά .

Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν τέτοιοι φορείς .
Πρέπει να παραδώσουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση στις κοινωνικές ομάδες του αύριο ενώνοντας τις δυνάμεις μας.

1. Ανταλλάσσοντας εμπειρίες.
Ό,τι συμβαίνει στον Ευρωπαϊκό Νότο σύντομα θα συμβεί και στον Ευρωπαϊκό Βορρά.
Η κατάσταση που επικρατεί στα νησιά της Δωδεκανήσου ιδιαίτερα Λέρο, με τις συνεχώς αυξανόμενες προσφυγικές ροές αγγίζει τα όρια της ακραίας ανθρωπιστικής, αλλά και της βαθιά κοινωνικής κρίσης.

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Κόλιας έφερε μαζί του την εμπειρία από το Νησί του. Δώστε Προσοχή στις εμπειρίες του και προωθήστε τα αιτήματά του.
Μπορεί μία μέρα και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις να βιώσουν ανάλογες εμπειρίες.
Η λύση σε τέτοιες καταστάσεις αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον.

2. Απελευθέρωση δυνατοτήτων.
Τα νησιά πρέπει να λειτουργήσουν ως πεδία τεχνολογικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής καινοτομίας.
Στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στα νησιά με την υλοποίηση καινοτόμων έργων που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τους, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο στη μετάβαση της Ευρώπης σε μια χαμηλή σε εκπομπές και βιώσιμη οικονομία.

Κοινό χαρακτηριστικό των νησιών αποτελεί η νησιωτικότητα, η οποία σχεδόν πάντα συνοδεύεται από ενεργειακή εξάρτηση σε ορυκτά καύσιμα, αυξημένα κόστη μεταφορών, περιορισμένη οικονομική διαφοροποίηση, περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές υγείας και εκπαίδευσης αλλά και σημαντικό δυναμικό ΑΠΕ, μοναδικής σημασίας οικοσυστήματα, ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο και αίσθηση ταυτότητας. Αυτός ο πλουραλισμός στοιχείων μπορεί τελικά να ευνοήσει την ανάδυση τοπικών μοντέλων ανάπτυξης που συνδυάζουν με τον πιο αποδοτικό τρόπο περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές λύσεις, σύμφωνα με την αρχή της έξυπνης, ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς διαχείρισης των φυσικών πόρων και υποδομών.

O Δήμαρχος Νισύρου κ. Κορωναίος  μίλησε για τις πλουτοπαραγωγικές  πηγές του Νησιού του , ας  βρούμε ένα τρόπο τα νησιά της Δωδεκανήσου όπως η Νίσυρος , η Σύμη ή η Λέρος  να γίνουν μοντέλα τεχνολογικής, κοινωνικής, οικονομικής καινοτομίας.

3.Μακεδονικό
Τέλος επειδή αναφέρθηκε στην ολομέλεια από Δήμους των Σκοπίων για την Λύση στο Μακεδονικό. Και εμείς όπως και σεις που τοποθετηθήκατε είμαστε υπέρ της λύσης αλλά όχι αυτής της λύσης η οποία έχει 2 σημαντικά προβλήματα,  την ιθαγένεια και τη γλώσσα. Πρέπει να βρεθεί κοινή λύση με σεβασμό στην Ιστορία.