Επιτροπή για τις εμπορικές μισθώσεις στη Ρόδο

Επιτροπή διακανονισμού για τις εμπορικές μισθώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, συγκροτήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
“Αποφασίζουμε:
Α. Συγκροτούμε την επιτροπή διακανονισμού για τις εμπορικές μισθώσεις, περιφερειακής ενότητας Ρόδου αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1. Τον κ. Βασίλειο Περίδη, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, ως πρόεδρο της επιτροπής, αναπληρούμενο από την κ. Ανθούλα Χατζημιχάλη του Τσαμπίκου.

2. Τον κ. Παναγιώτη Καραγιάννη του Ιωάννη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Δωδεκανήσου, αναπληρούμενο από τον κ. Νικόλαο Μπόνη του Κωνσταντίνου, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου.

3. Τον κ. Γεώργιο Μαυρομάττη, ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.), αναπληρούμενο από τον κ. Σταύρο Τριανταφυλλίδη.

Β. Χρέη Γραμματέα της επιτροπής, θα εκτελεί η Αθανασία Παπανικόλα, υπάλληλος της Δ/νσης Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Διά βίου Μάθησης & Απασχόλησης  αναπληρούμενη από τη Σαράντου Διαμαντούλα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδ/σου.

Γ. Έργο της επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται μέσα στα όρια της οικείας περιφερειακής ενότητας, μετά από ενυπόγραφη αναφορά ενός τουλάχιστον των εμπλεκόμενων μερών και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 15&5, 6, 7, 8, 9 του Ν. 4013/2011.

Δ. Η παρούσα ισχύει για δύο (2) έτη, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με δυνατότητα ετήσια παράτασης, μετά από απόφασή μας.

Ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος
Χρήστος Ευστρατίου”