Λεξιστορείν:  Είσαι πολύ πονηρός!

Το επίθετο πονηρός δηλώνει αυτόν που χρησιμοποιεί το μυαλό του  δόλια προκειμένου να πετύχει κάτι, αλλά κι  αυτόν  που δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις εύκολα.

Η  λέξη ετυμολογείται από  τη  λέξη  πόνος  και  δήλωνε αρχικά αυτόν που κουβαλάει  βαρύ  κι επίπονο  φορτίο, τον  άθλιο, για να εξελιχθεί  σημασιολογικά  η ερμηνεία της στον δόλιο  και πανούργο άνθρωπο.