Λεξιστορείν: Ο φιλοτελιστής!

Ο όρος φιλοτελιστής αποδίδεται σ’ αυτόν  που ασχολείται με τη συλλογή και μελέτη  γραμματοσήμων είτε ως χόμπυ είτε με σκοπό το κέρδος. Η λέξη αποτελεί αντιδάνειο μιας και προέρχεται από τον  γαλλικό τύπο philatelie, που με τη σειρά του δημιουργήθηκε από τη σύνθετη ελληνική λέξη φίλος + ατέλεια (α στερητικό + τέλος = ο φόρος), επειδή με τη χρήση των γραμματοσήμων άρχισε να  απαλλάσσεται από το φόρο αποστολής  ο παραλήπτης και να επιβαρύνεται πια ο αποστολέας.