Μάνος Κόνσολας: "Το Υπουργείο Οικονομικών παρακρατεί εισφορά από τους συνταξιούχους του Δημοσίου"

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάνος Κόνσολας, στην οποία αποκαλύπτει ότι, εδώ και δύο χρόνια, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους παρακρατεί εισφορά από τους συνταξιούχους του Δημοσίου, χωρίς να την αποδίδει στην Ομοσπονδία τους.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι η καθιερωμένη εισφορά υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), των συνταξιούχων, δηλαδή, του Δημοσίου, αποτελεί μια εισφορά της τάξεως των 0.2 ευρώ, σε μηνιαία βάση, η οποία παρακρατείται από όλες τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο λογαριασμό κοινωνικής πολιτικής με σκοπό την οικονομική ενίσχυση ομοσπονδιών, σωματείων και συνομοσπονδιών συνταξιούχων.

Μέχρι πριν από δύο χρόνια, η εισφορά δεσμευόταν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αποδιδόταν στην Ομοσπονδία προκειμένου να υποστηρίζεται η λειτουργία της και η επικοινωνία με τα μέλη της.

Εδώ και δύο χρόνια, όμως, η εισφορά αυτή, αν και δεσμεύεται από τους λογαριασμούς δεν αποδίδεται στην Ομοσπονδία και είναι άγνωστο για ποιους σκοπούς χρησιμοποιείται.

Ο κ. Κόνσολας ζητά απάντηση από τον Υπουργό Οικονομικών για το λόγο της μη απόδοσης της εισφοράς, αλλά και για το που έχει διατεθεί το συγκεκριμένο ποσό εδώ και δύο χρόνια, από τη στιγμή που σταμάτησε η απόδοσή του στην Ομοσπονδία.

 

To πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

"Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εδώ και δύο χρόνια δεν αποδίδει τη θεσμοθετημένη εισφορά στην  Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων»

Κύριε Υπουργέ,

Η καθιερωμένη εισφορά υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), των συνταξιούχων, δηλαδή, του Δημοσίου, αποτελεί μια εισφορά της τάξεως των 0.2 ευρώ, σε μηνιαία βάση, η οποία παρακρατείται από όλες τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο λογαριασμό κοινωνικής πολιτικής με σκοπό την οικονομική ενίσχυση ομοσπονδιών, σωματείων και συνομοσπονδιών συνταξιούχων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4024/14-9-1992 (ΦΕΚ 75 Α’), η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ 645/1970, κράτηση, στη μηνιαία σύνταξη των πολιτικών συνταξιούχων για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων μετατράπηκε σε προαιρετική εισφορά.

Μέχρι πριν από δύο χρόνια, η εισφορά δεσμευόταν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αποδιδόταν στην Ομοσπονδία.

Εδώ και δύο χρόνια, όμως, η εισφορά αυτή, αν και δεσμεύεται από τους λογαριασμούς, δεν αποδίδεται στην Ομοσπονδία και είναι άγνωστο για ποιους σκοπούς χρησιμοποιείται.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων χρησιμοποιούσε τους αποδιδόμενους πόρους από την εισφορά για την απρόσκοπτη λειτουργία της, την κάλυψη των εξόδων της και την έκδοση και δωρεάν αποστολή στους συνταξιούχους της εφημερίδας της.

Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να δώσει σαφή και καθαρή εξήγηση για το λόγο της μη απόδοσης της εισφοράς στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου, εδώ και δύο περίπου χρόνια.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Για ποιο λόγο δεν αποδίδεται η εισφορά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου από τη στιγμή που δεσμεύεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους;

2. Που έχει διατεθεί το συγκεκριμένο ποσό εδώ και δύο χρόνια από τη στιγμή που σταμάτησε η απόδοσή του στην Ομοσπονδία;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου"