Επιτυχημένη ημερίδα από την Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ρόδου και το Οικον. Επιμελητήριο

Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δωδεκανήσου διοργάνωσαν την Τετάρτη 19/12 ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου με θέματα:

Σύσταση Εταιρειών μέσω Υπηρεσίας μιας Στάσης, και

Ενημέρωση για τις αλλαγές που θα επέλθουν στις Α.Ε. δυνάμει του Ν. 4548/2018.

Εισηγήτριες ήταν οι: κα. Καράμπελα Φωτεινή, εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμεμητηρίου Ελλάδος & αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γ.Ε.Μ.Η. και η κα. Παυλίνα Τριανταφύλλου, Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος Γ.Ε.Μ.Η.