Τροποποιείται το καταστατικό του ΔΟΠΑΡ

Η τροποποίηση του καταστατικού του ΔΟΠΑΡ με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του μέσα από την προώθηση του πολιτιστικού και αθλητικού τουρισμού με διεθνείς συνεργασίες και ανταλλαγές, έρχεται για έγκριση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μέσα στον Δεκέμβριο, ο Πρόεδρός του, Στέφανος Κυριαζής, εκτός ημερησίας διάταξης, ενημέρωσε το Σώμα ότι κοινοποίησε στο νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Θόδωρα Παπαγεωργίου, στον Δήμαρχο κ. Φώτη Χατζηδιάκο αλλά και στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Τέρη Χατζηιωάννου, εισήγηση σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού του ΔΟΠΑΡ.

Πρόκειται για το άρθρο 3 στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σκοποί του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου που ανάμεσά τους είναι «η προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με φορείς και υπηρεσίες που ασκούν ίδιο ή παρεμφερές κοινωνικό έργο, αθλητικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς συλλόγους, και κάθε άλλο φορέα στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών και επιδιώξεων (ανάληψη κοινών προγραμμάτων, μελέτες, προγραμματικές συμβάσεις, διοργάνωση αγώνων, τουρνουά κτλ.)».

Επιπλέον, εντός των σκοπών του ΔΟΠΑΡ είναι «η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού, σχολικού και εξωσχολικού αθλητισμού και η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων». Επίσης, «η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μη εμπορικού χαρακτήρα».

Στο πλαίσιο της παρούσας διοίκησης του ΔΟΠΑΡ είναι και η συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού. Επιπροσθέτως-αναφέρεται ακόμη στη σχετική εισήγηση-αποτελεί βούληση η στήριξη συμμετοχών Ρόδιων αθλητών/σωματείων ή και η απευθείας συμμετοχή του ΔΟΠΑΡ σε διεθνείς αθλητικούς αγώνες που διοργανώνονται εκτός Ρόδου.

Μετά τα παραπάνω, η Διοίκηση του ΔΟΠΑΡ γνωμοδοτεί προς το δ.σ. ότι θα μπορούσε να τροποποιηθεί το καταστατικό με την προσθήκη και του αθλητικού πέραν του πολιτιστικού τουρισμού, επίσης με τη συμμετοχή ή τη στήριξη συμμετοχών σε διεθνείς αθλητικούς αγώνας, ακόμα η προώθηση της  επικοινωνίας και της συνεργασίας με φορείς και υπηρεσίες διεθνείς και εγχώριους.

Στην εισήγηση, αναφέρεται ακόμα ότι οι αλλαγές και οι προσθήκες αυτές κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να ισορροπήσει η σχέση του αθλητισμού και του πολιτισμού στους σκοπούς του Οργασμού και στην ουσία να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω προώθησης και ανάπτυξης του αθλητισμού του νησιού αλλά και προβολής, μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς διοργανώσεις.

Επιπλέον, η προσθήκη του άρθρου σχετικά με τον αθλητικό και πολιτιστικό τουρισμό και πάλι είναι θέμα ισορροπίας αλλά και ουσίας, αφού δίνεται η δυνατότητα προσέκλυσης αθλητικών διοργανώσεων και αθλητικών σωματείων και αθλητών για την προετοιμασία τους στις ιδανικές συνθήκες του νησιού μας 365 μέρες το χρόνο.

Τελικά, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και εισηγείται προς το δ.σ. τα παρακάτω:
1) Την τροποποίηση του άρθρου 3 της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τις «συγχωνεύσεις νομικών προσώπων (ΝΠΔΔ) σε ένα ενιαίο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου-ΔΟΠΑΡ» ως εξής:

-Η προώθηση πολιτιστικών και αθλητικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

-Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και αθλητικού τουρισμού μη εμπορικού χαρακτήρα.

2) Να προστεθούν στο τέλος της παραπάνω απόφασης τα εξής εδάφια:

-Η δυνατότητα συμμετοχής αντιπροσωπευτικών αθλητικών αποστολών του νησιού σε αθλητικές διοργανώσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

-Η συμμετοχή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε θεσμούς πολιτισμού και αθλητισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.