Δίκτυο ΑμΕΑ για  τη Μεσαιωνική Πόλη

Διαγωνισμός για το έργο «Δημιουργία δικτύου ΑμΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου» προϋπολογισμού 650.000 ευρώ θα πραγματοποιηθεί από το δήμο.


 Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν προσφορές ηλεκτρονικά μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2019. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 20 του ίδιου μήνα.
Το έργο χρηματοδοτείται από το αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 14 μήνες.