Επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα ζητά ο X. Κόκκινος

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Χαράλαμπος Κόκκινος αναφέρει τα εξής:

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ενημερώνει ότι εκδόθηκε η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) με α.π.: 9354/18.12.2018 με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» (Α.Δ.Α. ΨΩΙΣ465ΦΘΕ-ΥΚ4).

Η εγκύκλιος ενημερώνει για τις υποχρεώσεις και τις ενέργειες που οφείλουν να πραγματοποιήσουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς (δήμοι, Περιφέρειες, Α.Δ.Α. κ.λπ.) σε σχέση με την αντιπλημμυρική περίοδο 2018 - 2019.

Σε συνέχεια των αποφάσεων του Σ.Ο.Π.Π., των Σ.Τ.Ο. έρχεται η συγκεκριμένη εγκύκλιος  Γ.Γ.Π.Π. που διαβιβάστηκε άμεσα από τον κ. Χ. Κόκκινο, όπου επισημαίνεται η τήρησή της και η διαρκής ενεργοποίηση και εγρήγορση των αρμοδίων για την Πολιτική Προστασία φορέων της περιοχής μας.