Επιτέλους παιδικές χαρές στη Ρόδο!

Μεγάλη παρέμβαση στις παιδικές χαρές του νησιού, μαθαίνουμε ότι ετοιμάζει ο δήμος Ρόδου.

Η διακήρυξη είναι έτοιμη και αφορά περισσότερες από 40 τόσο στην πόλη, όσο και στα χωριά.

Προφανώς είναι από τα καλά νέα, αφού τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρχαν σε λειτουργία παρά ελάχιστες παιδικές χαρές.

Για να δούμε λοιπόν!