Λεξιστορείν: Ο σπόνσορας!

Η λέξη σπόνσορας  δηλώνει το πρόσωπο που προσφέρει χρήματα για κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα, με σκοπό την προβολή της επωνυμίας του.

Είναι ισοδύναμη της παλιότερης λέξης χορηγός και αποτελεί αντιδάνειο μιας και προέρχεται μεν από το αγγλικό sponsor, έχει όμως βαθύτερες ρίζες στο αρχαιοελληνικό ουσιαστικό σπονδή= προσφορά και στο ρήμα σπένδω= προσφέρω (σπονδή).