Ποιες προσωπικότητες ήρθαν στη Ρόδο το 1958 - Ένας ενδιαφέρον απολογισμός

ΕΝΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΤΟ 1958

Έλληνες και ξένοι, άνδρες και γυναίκες


Πολλές και μεγάλες προσωπικότητες της Ελλάδος και ξένες, άνδρες και γυναίκες, πέρασαν απ’ την Ρόδο κατά το λήξαν έτος. Και, αν όχι τίποτε άλλο, οι προσωπικότητες αυτές αποδεικνύουν την υψηλή θέση που κατέχει η Ρόδος στην εκτίμηση των Ελλήνων και ξένων, είτε σαν τουριστικός τόπος, είτε απλώς σαν μια αγαπημένη.

Κατά το 1ο τρίμηνο του 1958 επεσκέφθησαν την Ρόδο ο Αρχηγός της Χωροφυλακής κ. Μακρυνιώτης και ο εν ΑΘήνας υποπρόξενος του Ισραήλ κ. Χόρας αλλά σπουδαιότερη ήταν η επίσκεψη των Βασιλέων, της Πριγκηπίσσης Σοφίας, των Μεγάλων Αυλαρχών και των υπουργών Εμπορίου-Βιομηχανίας κ. Παρασκευοπούλου και Γεωργίας κ. Φραγκίστα, ως και του Στρατιωτικού Διοικητού Δωδεκανήσου Ναυάρχου Ιωαννίδη, επ’ ευκαιρία των Εορτών της 10ης Επετείου της Ενσωματώσεως.

Κατά το 2ο τρίμηνο επεσκέφθησαν την Ρόδο η ηθοποιός Μαρία Σέλλ, ο Πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Γουναράκης, ο Σουηδός βαρώνος Περλ Μαρλ Μαλκ, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Καραμανλής (εκφωνήσας προεκλογικόν λόγο), ο συναρχηγός της ΠΑΔΕ κ. Παπαπολίτης, ο Γεν. Γραμματεύς της Συνομοσπονδίας Εργατών Βελγίου κ. Ρόλεμπεργκ, ο Γενικός Αρχηγός της Αμερικανικής Ακτοφυλακής Ναύαρχος Ρίτσαρντ και ο Πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Αγαθοκλής.

Κατά το 3ο τρίμηνο επεσκέφθησαν την Ρόδο ο Διευθυντής της ΔΕΗ κ. Πεζόπουλος ο πρέσβυς της Συρίας εις Αθήνας κ. Νταλάτι (καταργηθείσης της θέσεώς του), ο Αρχηγός της εν Ελλάδι Αμερικανικής Οικονομικής Αποστολής κ. Γκρέγκορυ, η Γαλλίς συγγραφεύς Κλώντ Δέρβεν, ο απεσταλμένος του Προέδρου Αϊζενχάστερ κ. Καραμανλής (δι’ ανάπαυσιν), ο Αρχηγός του ΓΕΣ κ. Νικολόπουλος και ο ηγέτης του ΝΑΤΟ Σμύρνης κ. Χάρκινς, ο Αμερικανός πρέσβυς κ. Ριντλμπέργκερ, η συγγραφεύς Αγκάθα Κρίστι, οι μεγαλοεφοπλισταί Νιάρχος και Ωνάσης, η ηθοποιός Γκρέτα Γκάρμπο, ο Γεν. Γραμματεύς του ΟΧΟΑ κ. Γαλάνης, ο Αμερικανός Υφυπουργός Οικονομικών κ. Φλύς, ο Αυστραλός αντιπρόσωπος δια την Μέση Ανατολή κ. Κούκ, ο Υφυπουργός κ. Κεφαλογιάννης κ.α.

Πολλαί προσωπικότητες εξ άλλου, απ’ όλον τον κόσμο, έλαβαν μέρος στο Διεθνές Συνέδριο για την Ελευθερία της Μορφώσεως.

ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Ζωηροτάτη κίνησις παρετηρήθη χθες εις ολόκληρον την Ρόδον, επί τη αυριανή εορτή της 1ης του Νέου Έτους.

Εις την Αγοράν παρετηρήθη μεγάλη αγοραστική κίνησις, πλήθη δε λαού συνεκεντρούντο εις τα διάφορα καταστήματα διά την προμήθειαν τροφίμων και άλλων ειδών, τα οποία υπήρχον εν υπερεπαρκεία. Προς τούτο, εξήρθησαν τα διάφορα μέτρα της Εποπτείας Εμπορίου Δωδεκανήσου, διά τον εφοδιασμόν της αγοράς.

Μεγάλη κίνησις επίσης παρετηρήθη εις την αγοράν διαφόρων παιδικών δώρων.

Από της πρωΐας εξ άλλου, τα κυκλικά βάθρα των τροχονόμων ήρχισαν να κοσμούνται με τα κατά το έθιμον δώρα των διαφόρων αυτοκινητούχων, οι οποίοι κατέφθανον και άφηναν συνεχώς τα δώρα των μέχρι της εσπέρας.

Παραλλήλως, υπό συνεργείου του Δήμου προητοιμάσθη φωτεινή επιγραφή επί της νέας Αγοράς, με ευχήν επί τω Νέω Έτει, προητοιμάσθησαν δε και οι θυρεοί επί των στύλων της παραλιακής λεωφόρου, διά τον αυριανόν σημαιοστολισμόν.

Την 12ην νυκτειρνήν η είσοδος εις το Νέον Έτος ανηγγέλθη με το καθιερωμένον σβύσιμον των ηλεκτρικών φώτων. Εν συνεχεία, από του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ρόδου μετεδόθησαν μηνύματα των εκπροσώπων των Αρχών επί τω Νέω Έτει και πανηγυρικόν πρόγραμμα.