Σκέψεις για μια  «κυψέλη ιδεών»  στη Ρόδο για το 2019

Γράφει ο αρχιτέκτονας
Αγαπητός Ξάνθης

Με τον ερχομό του νέου έτους 2019, απέναντι στη μιζέρια και στον αφυδατωμένο διάλογο έχω να προτείνω την ανάδυση μιας κίνησης σκεπτόμενων δημιουργικών πολιτών στην πρόσκληση των νέων τοπικών ηγεσιών.    
• Σκοπός
• Στόχοι
• Κοινωνική διάταξη.

1. Σκοπός: η διερεύνηση της δυνατότητας να σχηματισθεί μια «κυψέλη ιδεών» από  άτομα που μπορούν να έχουν θέση και άποψη για τα κοινά δρώμενα σ’ ένα  πλαίσιο πολιτικού πολιτισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Στόχοι: Ο σεβασμός στις παραδόσεις,  στα ήθη και έθιμα που χρόνια τώρα  μορφοποίησαν τη ζωή στο νησί και διέγραψαν το αποτύπωμα μέσα από τη συλλογική μνήμη.
Η δημιουργική ανάγνωση των γνωστικών χαρτών του τόπου μας για να δομηθεί μια νέα πρόταση.
Η προσέγγιση με άλλες κοινωνικές ομάδες ώστε να  σχηματοποιηθεί ένα πλέγμα  δυναμικής σύνθεσης γιατί  τα προβλήματα έχουν κοινό χαρακτήρα και οι επιλογές δεν πρέπει να υπαγορεύονται από στερητικές, παραταξιακές, μοναδικές απόψεις.
Η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου (1ο) και δεύτερου (2ο) βαθμού, αλλά και τους τοπικούς βουλευτές εκτιμάται ως αναγκαία γιατί έτσι ορθοποδεί η σύγχρονη στάση μέσα από τη συλλογικότητα και το δημοκρατικό προγραμματισμό.

Σε ένα κόσμο χωρίς στενά οικονομικά σύνορα, με τα κέντρα κοινωνικής δικτύωσης να αποτελούν δίκτυα πληροφορίας και πολιτικής διάστασης, η τεχνολογία οφείλει να υπεισέρχεται με τρόπο καθοριστικό στα κοινωνικά δρώμενα με τη θέση της Ρόδου να εκπέμπει τη σπουδαία  γεωπολιτική παρουσία στο νοτιανατολικό άκρο της Μεσόγειου και συνεπικουρώντας με τη διεπιστημονική οντότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και όλων των άλλων σχετικών φορέων (Επιμελητήρια, επιστημονικοί Σύλλογοι κ.α)  μπορεί να αποτελέσει το νησί της Δικαιοσύνης, της  Ειρήνης, των Διαπραγματεύσεων (ΔΕΔ) στη διεθνή σκακιέρα.     

Ο πρωτογενής τομέας οφείλει να εμπλουτιστεί μέσα από τη σύγχρονη καλλιέργεια των προϊόντων, αλλά και σε συνδυασμό με  την τουριστική δραστηριότητα.  
Ο δευτερογενής τομέας να αναβαπτίσει και να αποτελέσει το βαγόνι για μια αναπτυξιακή πορεία με αειφόρο πρόσημο, μιας και η μεταποίηση και η βιοτεχνία αποτελούν έναν εναλλακτικό, αυθεντικό δρόμο της προοπτικής του νησιού.
Ο τριτογενής τομέας να αναβαθμιστεί και να μετατραπεί σε μια ποιοτική δομή αναδιατάσσοντας το ήδη ώριμο μοντέλο θεμελίωσης.    
Σύσταση ομάδων εργασίας και σύγκλιση απόψεων  

3. Κοινωνική διάταξη:
Τα χαρίσματα της Ρόδου είναι η γενεσιουργός αιτία για να προσφέρουμε όλες μας τις δυνάμεις  για να κτίσουμε ένα μέλλον στο πνεύμα του νέου πολιτιστικού αποτυπώματος, ενός νέου αστικού  έργου τέχνης, της βιώσιμης ανάπτυξης και του Εξισωτιμού. Οι εσωτερικές έριδες για προσωπικά οφέλη δεν μπορούν να σταθούν σε μια πόλη όλων των πολιτών.
Γιατί η Πόλη είναι πολιτική και η πολιτική γεννάει την Πόλη.
Οι καιροί ου μενετοί.  
Το άγιο Φως ας λάμψει παντού και σ’ όλους μας…