Λεξιστορείν: Ο πανύβλακας!

Η λέξη πανύβλακας αναφέρεται στον ανόητο άνθρωπο, σ’ αυτόν που έχει χαμηλό νοητικό επίπεδο και συμπεριφέρεται απερίσκεπτα.

Χρησιμοποιείται στη γλώσσα μας υβριστικά και μειωτικά.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό  το αρχαίο επίρρημα πάνυ=πολύ, έντονα και β’ συνθετικό τη λέξη βλάκας, η οποία φαίνεται πως προήλθε από το επίθετο μαλακός με τη σημασία του «ο αδύνατος και χαλαρός πνευματικά» (μαλακός-μλάξ-βλαξ-βλάκας).