Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για τις διαγραμμίσεις στη Ρόδο

Ομόφωνα ενέκρινε χτες η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου, το 2ο πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επαναδιαγράμμιση του οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στο νησί μας.

Η συνεδρίαση που περιλάμβανε συνολικά 72 θέματα μαζί με τα εκτός ημερήσιας διάταξης, κύλησε ομαλά όπως δήλωσε στη «Ρ» ο πρόεδρός της, αντιπεριφερειάρχης Φιλήμονας Ζαννετίδης, ενώ ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα που είναι μείζονος σημασίας, επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες προχωρούν στο τρίτο στάδιο πλέον, κάτι που σημαίνει ότι σύντομα θα έχουμε και την ανάδειξη του αναδόχου.

Σημειώνεται ότι το έργο προϋπολογισμού 2.350.000 ευρώ είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Ν. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Όταν ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία θα αποσταλεί ο φάκελος στο ελεγκτικό συνέδριο για έλεγχο νομιμότητας και προσυμβατικό έλεγχο, όπως γίνεται κάθε φορά σε κάθε διαγωνισμό για έργα τέτοιων προϋπολογισμών  διαδικασία που τηρείται υποχρεωτικά. 

Η τεχνική μελέτη του έργου αφορά στην επαναδιαγράμμιση του οδοστρώματος, δηλαδή στη συντήρηση μέσω ανακατασκευής των φθαρμένων διαγραμμίσεων του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος του εθνικού οδικού δικτύου αλλά και του επαρχιακού οδικού δικτύου του νησιού της Ρόδου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων, αλλά και της ασφάλειας των πεζών.

Στις επαναδιαγραμμίσεις που θα εκτελεστούν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, oι κατά μήκος οδού διαγραμμίσεις (συνεχείς ή διακεκομμένες διαμήκεις γραμμές καθώς και οριογραμμές οδοστρώματος), oι ειδικές διαγραμμίσεις κόμβων (ραβδώσεις διαβάσεων πεζών, γραμμή διακοπής πορείας, βέλη καθοδήγησης), oι ειδικές διαγραμμίσεις σε συμβολές ή διαχωρισμούς οδοστρωμάτων (λοχίες, λοξές γραμμές τύπου ‘’zebra” κλπ), oι διαγραμμίσεις κατά μήκος λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης καθώς και οι λοξές διαγραμμίσεις για τμήματα οδοστρώματος στα οποία απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το έργο μέσα σε διάστημα 12 μηνών από τη μέρα που θα υπογράψει τη σύμβαση.