Τη Δευτέρα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Ρόδου

Την ερχόμενη Δευτέρα πρόκειται να συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Ρόδου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
1. Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου (αριθμό πρωτ. 16/76838/13-12-2018)

2. Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου (αριθμό πρωτ. 16/3923/23-01-2019).

3. Έγκριση μελέτης «Εισόδου– εξόδου» οχημάτων των  Κ.Μ.591 592 και Κ.Μ.581Α  γαιών Καλυθιών επί της  Κ.Μ.581 Α γαιών Καλυθιών για την εξυπηρέτηση του Τουριστικού Καταλύματος "EVITA MARE ΜΙΚΕΞΤΤΕ" της εταιρείας "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΟΝΔΟΛΑ Α.Ε." (αριθμός πρωτ. 16/3735/23-01-2019).

4. Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων. (Έγγραφα ΑΠ 78348 και 78363/2018 της Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: Εγκατάσταση δικτύων FTTH (Fiber to the home) στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής.

6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών Κρεμαστής με θέμα Τροποποίηση ενοικιαζόμενου Κ.Χ. σε Κ.Υ.Ε. της Δ.Κ. Μαριτσών

7. Επανεισαγωγή του θέματος για ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Παπαδίγκα Ιωάννη επί της οδού Ακτή Μιαούλη & Κρήτης. (α)Έγγραφο ΑΠ 671/2018 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης και β) η υπ’ αριθ. 177/2017 απόφαση της ΕΠΖ).

8. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  της Κ.ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ- ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ Γ ΟΕ» στην οδό Μενεκλέους αρ. 7-8 Μεσαιωνική Πόλη. (Έγγραφο ΑΠ 5477/5-11-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

9. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  Νικόλαου-Πρόδρομου ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ, στην οδό, Δημοσθένους  αρ.5 Μεσαιωνική Πόλη. (Έγγραφο ΑΠ 4616/24-9-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

10. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επί της οδού Ιαλυσού 60. (Έγγραφο ΑΠ 4854/4-10-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης

11. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του PANESCU ANDRIAN  επί της οδού Ορφανίδου 52 (Έγγραφο ΑΠ 5780/21-11-2018 Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

12. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΓΡΗΓΟΡΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ, στην Δ.Ε. Ιαλυσού» (Έγγραφο ΑΠ 11/63455/-2018 Δ.Κ. Ιαλυσού)

13. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Καλλιαμπάκα Ιωάννη στην Δ.Κ. Ασκληπιείου, περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ. 

14. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος με την επωνυμία Georges Bar ιδιοκτησίας ΜΥΣΙΡΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ στην Δ.Κ. Λίνδου (εντός οικισμού) Έγγραφο ΑΠ 3/69271/13-11-2018 της Δ.Ε. Λινδίων).

15. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος Ιδιοκτησίας Δόμνας ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην οδό Σοφοκλέους αρ. 1-3 στη Μεσαιωνική Πόλη  (Έγγραφο ΑΠ 6108/2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

16. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας του καταστήματος της κ. Λαμπαδάκη Αικατερίνης επί της οδού Μεγ, Κων/νου 30 (Έγγραφο ΑΠ 6201/2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

17. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας του καταστήματος του κ. Ρούσσου Κωνσταντίνου  επί της οδού Ορφανίδου 35 (Έγγραφο ΑΠ 6200/2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.