Αξιοποίηση του δικτύου τηλεϊατρικής από την Αστυνομία στο Νότιο Αιγαίο

Μια σημαντική πρωτοβουλία συνεργασίας αναπτύσσεται ανάμεσα στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου και τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου, και αφορά το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής το οποίο τίθεται στη διάθεση του προσωπικού των Αστυνομικών Υπηρεσιών της περιοχής μας!

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου ενεργοποίησε μια σημαντική πρωτοβουλία συνεργασίας με τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου.

Η συνεργασία αυτή αφορά την αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) για υπηρεσιακή χρήση από την Ελληνική Αστυνομία.

Σκοπός είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης επιστημονικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενημέρωσης η οποία θα βοηθήσει το ενδιαφερόμενο  αστυνομικό προσωπικό να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει διάφορα ζητήματα που το απασχολούν σε επαγγελματικό, ατομικό, οικογενειακό επίπεδο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο της επικοινωνίας και τα προσωπικά δεδομένα.

Παράλληλα, εξασφαλίζεται η δυνατότητα υλοποίησης δράσεων σύγχρονης εκπαίδευσης από καταρτισμένο προσωπικό σε θέματα υγείας που άπτονται των αστυνομικών καθηκόντων και αρμοδιότητάς.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε προχθές (25 Ιανουαρίου 2019)  τηλεδιάσκεψη ενημερωτικού χαρακτήρα, στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου Ταξίαρχος Γεώργιος Γεωργακάκος, ο Υποδιοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου Γεώργιος Αντύπας, οι διοικητές Αστυνομικών Υπηρεσιών, Αξιωματικοί και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από 21 νησιά του Νοτίου Αιγαίου που λειτουργούν σταθμοί τηλεϊατρικής, καθώς και οι υπεύθυνοι διαχείρισης του συστήματος.