Νέες θέσεις... στάθμευσης στην πόλη της Ρόδου!

Αυτό θα πει να βλέπεις μπροστά...

Ωραία η πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Εθνάρχου Μακαρίου ομολογουμένως...

Κανένας βέβαια δεν κατάλαβε γιατί έγινε η μισή αλλά τέλος πάντων...

Παράλληλα με αυτή την αλλαγή βέβαια λύθηκε και το πρόβλημα του parking στο κέντρο της πόλης αφού δημιουργήθηκαν νέες θέσεις στάθμευσης (όπως φαίνεται και στη φωτο)...

Καμία ελπίδα, πραγματικά...