ΚΚΕ: Ζητά μειωμένο ΦΠΑ για όλα τα νησιά

Την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, ζητά το ΚΚΕ με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή.

Η τροπολογία κατατέθηκε από τους βουλευτές Στ. Τάσσο, Σ. Βαρδαλή, Δ. Μανωλάκου και Ν. Καραθανασόπουλο, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, με το οποίο παρατείνονται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

Στην τροπολογία αναφέρονται τα εξής:
“Από την έναρξη ισχύος του παρόντος επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), που αφορούν τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ  στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ίσχυαν  πριν από την κατάργηση των σχετικών μειώσεων, η οποία επιβλήθηκε  από μεταγενέστερους νόμους και κανονιστικές διατάξεις.
Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης με περιεχόμενο αντίθετο με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται”.