Νέα Αγορά και Ρομά θα συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Δύο σημαντικά θέματα που έχουν απασχολήσει την τοπική κοινωνία αλλά έχουν αναχθεί και σε πολιτικά ζητήματα, βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου, στις 7:00 το βράδυ.

Συγκεκριμένα, ως πρώτο στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης επανέρχεται το θέμα των μισθώσεων των δημοτικών καταστημάτων της Νέας Αγοράς μετά την καταγγελία του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Γιώργου Υψηλάντη, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την έγκριση της γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας στις 27 Δεκεμβρίου 2018.

Από το Σώμα ζητείται η έγκριση της γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας και η ανάκληση προηγούμενων αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, μέσα στο 2018, και ειδικά της τελευταίας ως προς το αποφασιστικό της σκέλος.

Έτσι, στην εισήγησή τους που επανέρχεται στην επικείμενη συνεδρίαση του δ.σ., και υπογράφουν οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου, επαναλαμβάνεται η θέση που έχει διατυπώσει η Δημοτική Αρχή και κατά τις προηγούμενες συζητήσεις που έγιναν στο δ.σ. για το θέμα αυτό, ότι δηλαδή δεν μπορεί να δοθεί παράταση των μισθώσεων από τον Δήμο εκτός και αν αυτό γίνει νομοθετικά.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν στην εισήγησή τους οι νομικοί σύμβουλοι ότι η διάρκεια των μισθώσεων αυτών είχε κατ’ επανάληψη παραταθεί με προϊσχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 αρχικά επί 12ετία, που είχε λήξει στις 31-12-2012. Η τελευταία παράταση που δόθηκε για τις εν λόγω μισθώσεις, ήταν κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 45 του ν. 4257/2014 και η διάρκεια των μισθώσεων παρατάθηκε έως και τις 31-12-2018 όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου το 2015.

Στη συνέχεια, επισημαίνουν ότι με το που παρήλθε η παραπάνω ημερομηνία λήγει η παράτασή τους και η συμβατική διάρκειά τους.

Σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία, όπως προκύπτει από το ίδιο το περιεχόμενο της διάταξης που επικαλούνται οι μισθωτές, το εν λόγω δικαίωμα (της αιτούμενης) παράτασης παρέχεται στον Δήμο για την άπαξ χρήση του, και τυχόν επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του ούτε σύννομη είναι ούτε άμοιρη ευθυνών, αφού αντίθετη ερμηνεία θα έδινε κατ’ ουσία στο Δήμο το δικαίωμα για διαρκείς  παρατάσεις των μισθώσεων ώστε αυτές να καταστούν ατύπως (και παρανόμως) μισθώσεις αορίστου χρόνου.

Τέλος, επισημαίνουν οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου ότι ενώ οι μισθωτές με τη σύμβαση παράτασης που υπέγραψαν κατ’ εφαρμογή της παραπάνω απόφασης του δ.σ. ομολογούν την επικείμενη λήξη της στις 31-12-2018, οι ίδιοι ήδη έχουν προσβάλει, με αντικρουόμενες αιτιάσεις, τόσο (έμμεσα) την απόφαση παράτασης, εκκρεμούσας της εκδίκασης σχετικής αίτησης ακύρωσης τους στο ΣτΕ, όσο και όρους των συμβάσεων παράτασης που ήδη υπέγραψαν εκδικασθείσας σχετικής αγωγής τους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου (και αναμενόμενης απόφασης). 

Και κλείνουν την εισήγησή τους οι νομικοί ότι με δεδομένων των παραπάνω δεν υφίσταται έδαφος εφαρμογής αυτών που αιτούνται και μόνο νομοθετικά θα ήταν δυνατή νέα παράταση των μισθώσεων των δημοτικών καταστημάτων.

Για τη μετεγκατάσταση  των Ρομά
Στην ίδια συνεδρίαση, της ερχόμενης Πέμπτης, στα θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, έρχεται προς έγκριση και το θέμα «μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων (Ρομά), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 159 του νόμου 4483/2017». Εισηγητής του θέματος, μάλιστα, στο δ.σ. θα είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος, κ. Φώτης Χατζηδιάκος. Παράλληλα, έρχεται προς έγκριση και ο «Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ρομά».

Από την εισαγωγή των θεμάτων αυτών φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή κινεί τις διαδικασίες για τη μετεγκατάσταση των Ρομά από τον καταυλισμό του Καρακόνερου.

Στην εισήγησή του που φέρνει στο δ.σ. ο Δήμαρχος, καταρχήν, αναφέρεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 159, με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης επιτρέπεται η προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα, σε κατάλληλους οργανωμένους χώρους που διατίθενται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή ακόμα και από ιδιώτες κτλ.  

Επίσης, στο άρθρο περιγράφεται πώς πρέπει να είναι αυτοί οι οργανωμένοι χώροι προσωρινής μετεγκατάστασης ενώ το αίτημα του Δήμου προς την Επιτροπή της παραγράφου 1 πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, αποφάσεις οργάνων, βεβαιώσεις αρμόδιων υπηρεσιών, τεχνική έκθεση, τοπογραφικό διάγραμμα και το master plan των εγκαταστάσεων.

Ακολούθως, όλα θα εξεταστούν από την Επιτροπή της παραγράφου 1 που αποτελείται από υπηρεσιακούς των συναρμόδιων Υπουργείων ενώ η υλοποίηση του σχεδίου θα παρακολουθείται από τον Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας.

Μετά τα παραπάνω, η Δημοτική Αρχή, διά του Δημάρχου, εισηγείται στο δ.σ.: 
Την έγκριση της σύστασης και λειτουργίας Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (Ρομά) στη μισθωμένη Κ.Μ. 297Α γαιών Ασγούρου

2. Την έγκριση υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 4483/2017 για τη χρηματοδότηση της προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) στη μισθωμένη Κ.Μ. 297Α γαιών Ασγούρου, που προέρχονται από τον καταυλισμό Καρακόνερου Ρόδου.

Ωφελούμενοι της προσωρινής μετεγκατάστασης θα είναι το μέρος του πληθυσμού του καταυλισμού Καρακόνερου που είναι εγγεγραμμένο στο δημοτολόγιο του Δήμου Ρόδου, διαβιεί σε συνθήκες μη αξιοπρεπείς και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Έχει αστυνομική ταυτότητα
• Έχει πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας
• Έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Έχει υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη
• Έχει καταγραφεί τουλάχιστον σε μια επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Δήμου Ρόδου τα έτη 2014 και 2017 στον καταυλισμό Καρακόνερου.
• Δεν κατέχει ακίνητη περιουσία που να του επιτρέπει να κατοικεί σε αυτή ή/και αγροτεμάχια άνω των 4 στρεμμάτων και δεν έχει δανειοδοτηθεί για την αγορά ακινήτου.
• Το ανώτατο όριο καταθέσεων ορίζεται το ποσό των 14.400€, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού και το ανώτατο όριο τόκων από καταθέσεις ορίζεται το ποσό των 160€.
• Να μην είναι ωφελούμενοι στεγαστικής συνδρομής σε άλλο Δήμο ή κοινωνικό πρόγραμμα, ούτε να έχουν καταμετρηθεί ως μέλη του νοικοκυριού ωφελούμενου στεγαστικής συνδρομής σε άλλο Δήμο ή κοινωνικό πρόγραμμα
• Να μην υπάρχει σχολική διαρροή των ήδη εγγεγραμμένων μαθητών στα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια της περιοχής.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των οικίσκων από τους εγγεγραμμένους δημότες θα μπορούν να ωφεληθούν οι μόνιμοι κάτοικοι του Καρακόνερου που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις με επιπρόσθετη μοριοδότηση από:
• Τον αριθμό τέκνων, όπως προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Τον αριθμό εξαρτώμενων μελών που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση
• Τον αριθμό ΑΜΕΑ, σύμφωνα με πιστοποιητικό ΚΕΠΑ
• Τη διάθεση Πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου
• Τη Φορολογική ενημερότητα (τακτοποίηση ενδεχόμενων οφειλών)

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω προϋπόθεση κατοχής της ιδιότητας του Δημότη Ρόδου πρέπει να ισχύει για τα νοικοκυριά του καταυλισμού Καρακόνερου μέχρι την 21η Ιουλίου 2017 (καταληκτική ημερομηνία καταγραφής).

Οποιαδήποτε τροποποίηση / αλλαγή σε αστικοδημοτικές υποθέσεις (δημοτολόγιο, ληξιαρχείο, κτλ) μετά από τις προαναφερόμενες ημερομηνίες δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα της προσωρινής μεταστέγασης οφείλουν να αποδεχτούν παρακολούθηση από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά, που θα εδρεύει στο νέο προσωρινό χώρο μεταστέγασης.