Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ) θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Παρουσίαση των Δράσεων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και  «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» στις 13/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, Αίθουσα “Γεώργιος Καραγιάννης” (Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος).

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
5.00 – 5.15 μ.μ.: Προσέλευση
5.15 – 5.30 μ.μ.: Χαιρετισμός 
- Ιωάννης Πάππου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου
5.30 – 6.00 μ.μ.: Παρουσίαση της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» 
- κ. Λιακόπουλος Χριστόφορος, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ
6.00 – 6.30 μ.μ.: Παρουσίαση της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»
- κα Γώγολου Μαρία, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ
6.30 – 7.30 μ.μ.: Ερωτήσεις – Απαντήσεις