Λεξιστορείν: Η ελληνική λέξη  church!

H λέξη church, η οποία στην αγγλική γλώσσα δηλώνει την εκκλησία, έχει τις βαθύτερες ρίζες της στην ελληνική γλώσσα.

Συγκεκριμένα φαίνεται πως ξεκίνησε από  την έκφραση «κυριακόν δώμα»= ο οίκος τού Κυρίου, το οποίο μέσω των παλιότερων τύπων της αγγλικής  cirice και chirche, έδωσε στη νεότερη εποχή τον τύπο church. Παρόμοια εξέλιξη έχει και το γερμανικό Kirche με την ίδια σημασία.