Δημήτρης Γάκης: «Νησιωτική Συνταγματική Αναθεώρηση»

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, στην ομιλία του στη Βουλή επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος που έγινε την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, ανέλυσε και τεκμηρίωσε την πρότασή του για την αναθεώρηση της παρ. 4 του άρθρου 101 που βελτιώνει τη διατύπωση της διάταξης του Συντάγματος για την «ορεινότητα» και τη «νησιωτικότητα».

Η ομιλία του Δημήτρη Γάκη στην Ολομέλεια της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσες φορές και να πει κανείς ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία δεν αρκεί για να εκφράσει την ουσία και την αξία αυτής της διαδικασίας.

Είναι μια διαδικασία που μας τιμά και μας δημιουργεί ένα ισχυρό αίσθημα ευθύνης. Θεωρώ μεγάλη μου τιμή που μου δόθηκε σ’ αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο η ευκαιρία να μετέχω στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Γιατί σήμερα, πιστεύω ότι διορθώνουμε, προσαρμόζουμε, ή απαντάμε σε κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικά προβλήματα και επιλύουμε πολιτικές αδυναμίες του συστήματος.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται σήμερα για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι το κατά πόσο αυτή μας οδηγεί σε ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των θεσμών και στη βελτίωση της λειτουργίας τους.

Σε αυτό το ερώτημα εμείς απαντήσαμε με την κατάθεση μιας πρότασης για την αναθεώρηση της παρ. 4 του άρθρου 101 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός πλαισίου ολόπλευρης κοινωνικής και αναπτυξιακής μέριμνας του κράτους απέναντι στις λιγότερο ευνοημένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

Καταθέσαμε, λοιπόν, μια πρόταση τροποποίησης του άρθρου 101, σύντομη αλλά περιεκτική για να κάνουμε σαφέστερη τη συνταγματική διάταξη, να την προσδιορίσουμε περισσότερο έτσι ώστε να της προσδώσουμε κανονιστικό περιεχόμενο. Πιο συγκεκριμένα, η παρ.4. αναθεωρείται ως εξής: «Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών

περιοχών, μεριμνώντας για την ολόπλευρη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή τους». Το περιεχόμενο της πρότασής μας είναι συμπληρωματικό και ενισχυτικό της πρότασης του συναδέλφου βουλευτή από τις Κυκλάδες Αντώνη Συρίγου, για την αναθεώρηση της ίδιας παραγράφου, που προκρίθηκαν από την Επιτροπή και μπορεί να αποτελέσει μια συνολική παρέμβαση στο άρθρο 101.

Και αυτή η πρόταση μας ζητούμε να ψηφιστεί από την Ολομέλεια με την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία. Η συναίνεση είναι αναγκαία για την ουσία της παρέμβασης, αλλά και για τη θεσμική εμβάθυνση των εννοιών της «νησιωτικότητας» και της «ορεινότητας».

Με τη νέα ρύθμιση ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της διάταξης του άρθρου 101 αφού βελτιώνεται η σημερινή διατύπωση, σύμφωνα με τις σύγχρονες χωρικές, κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας.

Κύριοι συνάδελφοι, οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες με ειδικά χωρικά, δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι νησιωτικές και ορεινές περιοχές, απαιτούν και σύγχρονες καινοτόμες λύσεις, απαιτούν απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα των καιρών μας, όπως είναι ο συνεχής διάλογος που γίνεται για μια ουσιαστική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τόσο στη Διοίκηση όσο και στην οικονομική πολιτική, με στόχο να ελαχιστοποιούνται οι διαφοροποιήσεις τόσο ανάμεσα στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Στόχος μας είναι η συνταγματική αναθεώρηση να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις λιγότερο ευνοημένες χωρικά, δημογραφικά και οικονομικά περιοχές της χώρας και να συμβάλει αυτή η παρέμβασή μας στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης με τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και κοινωνικού κράτους, που να κινητοποιεί για την εφαρμογή του πρώτα από όλα τους ίδιους τους πολίτες, τον ίδιο τον ελληνικό λαό.

Κύριοι συνάδελφοι, η αναθεωρημένη διάταξη που είναι ρεαλιστική και ταυτόχρονα δυναμική. Με τη νέα διατύπωση γίνεται πιο ουσιαστική και πιο περιεκτική ως προς την ουσία της βούλησης του λαού για θετικές πολιτικές συνέργειες περιφερειακής συνοχής και ανάπτυξης.

Και μέσα από τις συναινέσεις που δημιουργεί η πραγματικότητα της ζωής των κατοίκων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών σάς καλώ να υπερψηφίσετε την πρόταση. Κυρίως απευθύνομαι στους βουλευτές των νησιωτικών και ορεινών περιοχών και τους καλώ να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην εξάλειψη των ανισοτήτων που προέρχονται από τα ιδιαίτερα χωρικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών».