Λεξιστορείν: Θα στα βγάλω όλα στη φόρα!

Με τη συγκεκριμένη έκφραση  εννοούμε πως θα αποκαλύψουμε επιλήψιμες πράξεις που μέχρι τότε κάποιοι τις αγνοούσαν.

Η λέξη φόρα δεν έχει σχέση με τη  λέξη φόρα= η ορμή (π. χ έρχομαι με φορά) αλλά  έχει τις ρίζες της στη λατινική λέξη forum=η αγορά (πληθυντικός  fora) και στη συνήθεια να αποκαλύπτονται  στην αγορά του Βυζάντιου  επιλήψιμες πράξεις πολιτών προκειμένου αυτοί να τιμωρηθούν.