550.200 στρέμματα της Ρόδου καλύπτονται από πεύκα

550.200 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΥΚΑ Κ.Τ.Λ.

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 28% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

Συμφώνως προς στοιχεία της Δασικής Υπηρεσίας Ρόδου, εις την νήσον Ρόδον καλύπτονται από δάση 550.200 στρέμματα, ήτοι άνω του 27% της επιφανείας της. Αναλυτικώτερον, εκ πεύκης καλύπτονται 149.800 στρέμματα, εκ κυπαρίσσου 75.000 στρέμματα και τα υπόλοιπα καλύπτονται εκ διαφόρων άλλων δένδρων.

Η Σ. ΧΩΡ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΑΕΠ 2-0
Εις το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου επραγματοποιήθη χθες το απόγευμα φιλική συνάντησις ποδοσφαίρου μεταξύ της ομάδος της Σχολής Χωροφυλακής Ρόδου και της ΑΕΠ.

Το συγκρότημα της Χωροφυλακής αγωνισθέν υπέροχα εσημείωσεν και νέαν λαμπράν επιτυχίαν επιβληθέν της ΑΕΠ με σκορ 2-0.

Και τα δύο τέρματα της νικητρίας επετεύχθησαν στο β’ ημίχρονον δια των Τασάκου και Μπαρμπούρη.

Η σύνθεσις της ΣΧΡ έχει ως ακολούθως: Ριζογιάννης, Αναστασιάδης, Μητσέλος, Παπαμακρής, Μπόνιας, Ατζουλάκος, Κόκορης (Σκούρτης) Χελιδονόπουλος, Τασάκος, Μπαρμπούρης, Στεργούδης, Γράψας.
Εξ άλλου την Κυριακή η ομάς μπάσκετ της Χωροφυλακής αγωνίζεται εναντίον της ομάδος του ΑΟΝ Πεισιρόδου.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Αύριον το απόγευμα, επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Προσκόπων, η Τοπική Εφορεία Προσκόπων Ρόδου οργανώνει συγκέντρωσιν των βαθμοφόρων της, προς εορτασμόν της Ημέρας. Προς τους βαθμοφόρους θα ομιλήση σχετικώς ο Τοπικός Έφορος Προσκόπων Ρόδου κ. Παντελής Παντελλίδης.

ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

Σήμερον συνέρχεται εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, προς συζήτησιν επί διαφόρων γεωργικών Δωδεκανησιακών θεμάτων.

Μεταξύ άλλων το Συμβούλιον θα εξετάση τα θέματα των αντλητικών συγκροτημάτων, της πορείας των επαφών δια τας εξαγωγάς των πρωΐμων κηπευτικών, της αντιμετωπίσεως των νέων συνθηκών εκ της συνεργασίας της Ενώσεως μετά του Ταπητουργικού Οργανισμού της λειτουργίας και παραγωγής του εργοστασίου “Ρόδια”, και της συγκεντρώσεως χιακών αμνάδων και διαθέσεως αυτών επιτοπίως και εις Κέρκυραν.

Επίσης το Συμβούλιον θα εξετάση διοικητικά θέματα, το θέμα της μειώσεως της τιμής της βαμβακόπηττας και την απάντησιν της Αγροτικής Τραπέζης επί των υποβληθέντων προς αυτήν πορισμάτων του Κτηνοτροφικού Συνεδρίου Ρόδου.

Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ “ΜΠΡΙΤΤΑΝΙΚ” ΔΕΝ ΕΔΕΧΘΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΑΜΕΣΩΣ


Το καταπλεύσαν χθες την πρωΐαν εις τα ροδιακά ύδατα βρεττανικόν τουριστικόν υπερωκεάνειον “Μπριττάνικ”, του οποίου επέβαινον 500 βαθύπλουτοι Αμερικανοί περιηγηταί, δεν παρέμεινεν ενταύθα, αλλ’ εσυνέχισε το ταξείδιόν του προς Κωνσταντινούπολιν.

Ο πλοίαρχος του σκάφους, ο οποίος ειδοποιήθη παρά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, να αναμείνη διότι ο καιρός θα εβελτιούτο, ισχυρίσθη ότι δεν ηδύνατο να κρατήση το πλοίον, λόγω σφοδράς θαλασσοταραχής.
Αξιοσημείωτον είναι το γεγονός ότι ο πλοίαρχος του “Μπριττάνικ”, και κατά το παρελθόν παρέβη το πρόγραμμά του και δεν παρέμεινεν εις Ρόδον, ισχυρισθείς και τότε ότι τον ημπόδιζεν η κακοκαιρία.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΜΑΚΡΑΝ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΕΞΗΤΑΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΣΔ
Προχθές το εσπέρας, επεσκέφθησαν τον Νομάρχην ο Πρόεδρος της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών κ. Μπάρδος και ο Διευθυντής αυτής κ. Κυριακίδης. Κατά την εν λόγω επίσκεψιν ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη μετά των αρμοδίων της Ενώσεως Συνεταιρισμών, επί δύο περίπου ώρας, εφ’ όλων των εκκρεμούντων ζητημάτων της Ενώσεως, μεταξύ των οποίων το θέμα της Σάιφε και το θέμα των σύκων έτυχον ιδιαιτέρας προσοχής.