Προσλήψεις εποχιακών στη ΔΕΥΑΡ

Σε προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΡ το επόμενο διάστημα μετά από απόφαση που έλαβε το δ.σ. της επιχείρησης στην τελευταία του συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα όπως αποφασίστηκε, θα προσληφθεί προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν και δυσχεραίνουν το έργο της ΔΕΥΑΡ.

Ειδικότερα θα προσληφθούν συνολικά 31 άτομα που θα απασχοληθούν για διάστημα 8 μηνών, στις εξής ειδικότητες:
- Ηλεκτροσυγκολλητές ΔΕ: 1 θέση για 8 μήνες
- Ηλεκτροτεχνίτες ΔΕ : 6 θέσεις για 8 μήνες
- Τεχνίτες υδραυλικοί ΔΕ: 7 θέσεις για 8 μήνες
- Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ που θα απασχοληθούν στις εργασίες αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, και ομβρίων: 17 θέσεις για 8 μήνες.

Προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης
Παράλληλα η ΔΕΥΑΡ αποφάσισε στην ίδια συνεδρίαση να προχωρήσει σε προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης (συνολικά 25) επίσης με συμβάσεις  εργασίας ορισμένου χρόνου, για να καλύψει τα κενά στην καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού.
Αναλυτικά οι θέσεις ανά περιοχή είναι οι εξής:
Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Δημοτική Ενότητα Καμείρου
Αριθμός θέσεων υδρονομέων: 3

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου
Αριθμός θέσεων υδρονομέων: 1

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Δημοτική Ενότητα Ατταβύρου     
Αριθμός θέσεων υδρονομέων: 4

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Τοπική Κοινότητα Καλάθου     
Αριθμός θέσεων υδρονομέων: 1

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου     
Αριθμός θέσεων υδρονομέων: 5

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης     
Αριθμός θέσεων υδρονομέων: 1

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Δημοτική Ενότητα Αφάντου
Αριθμός θέσεων υδρονομέων: 3

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Δημοτική Κοινότητα Μαλώνας
Αριθμός θέσεων υδρονομέων: 4

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Τοπική Κοινότητα Μάσσαρι     
Αριθμός θέσεων υδρονομέων: 3
ΣΥΝΟΛΟ: 25

Σύμφωνα με την απόφαση η απασχόληση των υδρονομέων για κάθε περιοχή έχει ως εξής:
Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Ε. Καμείρου)    
Διάρκεια απασχόλησης (Μήνες): 5 μήνες
Αριθμός Θέσεων υδρονομέων: 3

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Ε. Ν. Ρόδου)    
Διάρκεια απασχόλησης (Μήνες): 5 μήνες
Αριθμός Θέσεων υδρονομέων: 1

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Ε. Ατταβύρου)    
Διάρκεια απασχόλησης (Μήνες): 5 μήνες     
Αριθμός Θέσεων υδρονομέων: 4

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Αρδευτικό δίκτυο (Τ.Κ. Καλάθου)
Διάρκεια απασχόλησης (Μήνες): 5 μήνες     
Αριθμός Θέσεων υδρονομέων: 1

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Κ. Αρχαγγέλου)
Διάρκεια απασχόλησης (Μήνες): 5 μήνες
Αριθμός Θέσεων υδρονομέων: 5

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Αρδευτικό δίκτυο (Τ.Κ. Αρχίπολης)     
Διάρκεια απασχόλησης (Μήνες): 5 μήνες    
Αριθμός Θέσεων υδρονομέων: 1

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Ε. Αφάντου)
Διάρκεια απασχόλησης (Μήνες): 5 μήνες    
Αριθμός Θέσεων υδρονομέων: 3

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Κ. Μαλώνας)    
Διάρκεια απασχόλησης (Μήνες): 5 μήνες    
Αριθμός Θέσεων υδρονομέων: 4

Ονομασία αρδευτικού δικτύου: Αρδευτικό δίκτυο (Τ.Κ. Μάσσαρι)     
Διάρκεια απασχόλησης (Μήνες): 5 μήνες      
Αριθμός Θέσεων υδρονομέων: 3.

Η πρόσληψη των υδρονομέων κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες διανομής αρδευτικών υδάτων στους καλλιεργητές των παραπάνω περιοχών. Το διάστημα της αρδευτικής περιόδου ξεκινά την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις προσλήψεις θα ανακοινώσει σύντομα η ΔΕΥΑΡ.