Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ρόδου συνεχίζει επιτυχημένα τις ενημερώσεις στα σχολεία του νησιού

O Δήμος Ρόδου με την κα. Άννα Ζωάννου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών πραγματοποίησε δυο δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τα θέματα της έμφυλης βίας προς τους μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ με τίτλο: «Ενδοοικογενειακή βία: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση» στο χώρο του Συμβουλευτικού Κέντρου.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Αρχικά, έγινε αναφορά στα επιδημιολογικά στοιχεία του φαινομένου, τις μορφές της βίας και το νομικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στον κύκλο της βίας, στο προφίλ του θύματος και της ψυχολογίας των γυναικών, στο προφίλ του θύτη και στον αντίκτυπο που έχει η ενδοοικογενειακή βία στη ψυχολογία των παιδιών.

Η συγκριμένη παρουσίαση είχε σαν στόχο την αναγνώριση από την πλευρά της ομάδας στόχου, των ενδείξεων μιας βίαιης σχέσης, των τρόπων παρέμβασης από τη θέση ενός παρατηρητή, καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης από τη θέση θύματος και θύτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης προβλήθηκαν σχετικά βίντεο και ολοκληρώθηκε με διαλογική συζήτηση με τους μαθητές/τριες, αφού έθεσαν τους προβληματισμούς και τις απορίες τους στα στελέχη του Κέντρου.

Απώτερος σκοπός των δράσεων προς τους μαθητές είναι η ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών/τριων, ο συλλογισμός, ο αναστοχασμός και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης αναφορικά με τις έννοιες που ορίζουν μία βίαιη σχέση, καθώς και την προαγωγή της ενσυναίσθησης τους.