Φρένο στην άνοδο του ελληνικού τουρισμού «βλέπει» η Alpha Bank

Κίνδυνοι που συνδέονται με την επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης στις χώρες προέλευσης των επισκεπτών της Ελλάδας, την αβεβαιότητα γύρω από το Brexit, την ανησυχία σχετικά με την έκβαση ενός εμπορικού πολέμου και των γεωπολιτικών εντάσεων οδηγούν σε πιο συντηρητική συμπεριφορά των ταξιδιωτών από ορισμένες χώρες, η οποία, όπως εκτιμάται από τον World Tourism Organization (UNWTO, January 2019), έχει γίνει αρκετά ορατή, προειδοποιεί η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα.

Η εκτιμώμενη ήπια επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.-28) σε 1,5% το 2019, έναντι 1,9% το 2018, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τον ρυθμό αύξησης της ζητούμενης ποσότητας τουριστικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται πως οι συνέπειες της παρατηρούμενης επιβράδυνσης του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας στις καταναλωτικές δυνατότητες και στις προτιμήσεις των Γερμανών και κατά συνέπεια στην τουριστική κίνηση από τη Γερμανία είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς οι Γερμανοί επισκέπτες αποτελούν σημαντική αγορά για τον ελληνικό τουρισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Household Sector Report της ΕΚΤ, η αύξηση του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος των γερμανικών νοικοκυριών διοχετεύεται όλο και περισσότερο στην αποταμίευση αντί στην κατανάλωση υπηρεσιών όπως τα ταξίδια. Οι τάσεις αυτές αποτυπώνονται έως έναν βαθμό στις σωρευτικές κρατήσεις των Γερμανών έως το τέλος Ιανουαρίου για διακοπές στο εξωτερικό το καλοκαίρι του 2019, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 2% σε σύγκριση με εκείνες που είχαν γίνει πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την εταιρεία GfK (Travel Insights, February 2019).

Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ που επικαλείται η Alpha Bank, ο προγραμματισμός θέσεων των αεροπορικών εταιρειών για πτήσεις προς τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας το καλοκαίρι του 2019 υποδηλώνει τάσεις σταθεροποίησης ή οριακά καθοδικής πορείας της τουριστικής κίνησης.

Σημειώνεται, δε, πως «η διατήρηση επί μακρόν του αριθμού των αφίξεων σε επίπεδα υψηλότερα της μακροχρόνιας τάσης υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα ήπιας προσαρμογής σε επίπεδα κανονικότητας από το πολύ υψηλό επίπεδο του προηγούμενου έτους». H αβεβαιότητα που απορρέει από ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα μπορούσε να έχει επίσης σημαντική αρνητική επίδραση στις αφίξεις Βρετανών.

Η ενδεχόμενη μείωση της εισροής αυτής συνδέεται τόσο με τις ενδείξεις για επιβράδυνση του βρετανικού ΑΕΠ και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αλλά και της αποδυνάμωσης της αγοραστικής δύναμης των Βρετανών εξαιτίας ενδεχόμενης υποτίμησης της βρετανικής λίρας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του European Travel Commission, το αρνητικό οικονομικό αποτύπωμα από ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση των διεθνών αφίξεων Βρετανών περί του 5% το 2020.

Δυσοίωνος για τον ελληνικό τουρισμό είναι και «ο περιορισμός της πολιτικής αβεβαιότητας στην Τουρκία, καθώς απομακρυνόμαστε χρονικά από την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 και σταθεροποιείται η εγχώρια πολιτική σκηνή, γεγονός που έχει συμβάλει στην ανάκαμψη της Τουρκίας ως ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού, ενώ η υποτίμηση της τουρκικής λίρας συνέτεινε στην ανάδειξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος». Ομως, ανεξάρτητα από τη διεθνή οικονομική συγκυρία, η μακροχρόνια τάση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία.

«Τούτο σημαίνει ότι, παρά τη μεγάλη άνοδο των τελευταίων ετών, τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης είναι σημαντικά». Απαιτείται, ωστόσο, η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο συνεδριακός, ο οικολογικός, ο αγροτουρισμός, ο αναξιοποίητος πολιτιστικός τουρισμός κ.λπ., καθώς και η βελτίωση της σχέσης ποιότητας - τιμής.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να υπάρξει απλούστευση των διαδικασιών για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και εκλογίκευση των φορολογικών συντελεστών, ώστε να είναι εφικτός ο ανταγωνισμός με τις τουριστικές επιχειρήσεις των άλλων χωρών επί ίσοις όροις, καταλήγει η Alpha Bank.