Ο καταδυτικός τουρισμός στο Νότιο Αιγαίο

Τη δημιουργία ιστοσελίδας και έντυπου υλικού για τον καταδυτικό τουρισμό αποφάσισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της δράσης  «Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου‐Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», του προγράμματος συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Προς τούτο, υπέγραψε σχετική σύμβαση με εταιρεία υλοποίησης, η οποία αναλαμβάνει να δημιουργήσει τα εξής:

Ιστοσελίδα της δράσης
Θα αναπτυχθεί  Διαδικτυακή Πλατφόρμα Επικοινωνίας, Συνεργασίας και Δικτύωσης της πράξης, η οποία θα είναι το κεντρικό σύστημα μέσω του οποίου θα προωθείται η επικοινωνία με τις ομάδες-στόχους, μεταξύ των εταίρων αλλά και με το ευρύ κοινό. Ο δικτυακός τόπος θα περιλαμβάνει εργαλεία και υπηρεσίες που θα επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν και να διαμοιράζονται πληροφορίες.

Επιπροσθέτως, η ιστοσελίδα θα παρουσιάζει τους στόχους της δράσης, το πρόγραμμα εργασίας, τους εταίρους, τα στοιχεία επικοινωνίας και θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις εξελίξεις, τα νέα και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.
Ο βασικός στόχος της ιστοσελίδας, θα είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν τη δράση, ενώ θα είναι προσβάσιμη από τους βασικούς browsers και θα καλύπτει και ανάγκες πρόσβασης ΑμεΑ.

Έντυπο υλικό της δράσης
Θα σχεδιαστούν και θα εκτυπωθούν 2.000 φυλλάδια για την υποστήριξη των συμμετεχόντων στην ανωτέρω δράση, καθώς και για την προβολή του καταδυτικού τουρισμού σε 4 τουριστικές εκθέσεις που έχουν ως στόχο την προώθηση και δικτύωση του τουριστικού προϊόντος.
H ολοκλήρωση της ιστοσελίδας αναμένεται εντός του Μαρτίου και η παράδοση των έντυπων φυλλαδίων έως τον Οκτώβριο.

Πηγή: tornosnews.gr