Συνεργασία για πρόγραμμα θαλάσσιων ερευνών στα νησιά μας

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προγραμματισμένη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ενυδρείο της Ρόδου ανάμεσα στον αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Γιάννη Φλεβάρη και τον διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) Αριστομένη Καραγεώργη παρουσία του διευθυντή του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου (ΥΣΡ) Ανδρέα Σιούλα και του ειδικού τεχνοκράτη Γιώργου Χατήρη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο έγκαιρος συντονισμός μεταξύ περιφέρειας και ΕΛΚΕΘΕ καθώς υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο ΕΣΠΑ ενός σημαντικού ευρωπαϊκού προγράμματος θαλάσσιων ερευνών σε περιφέρειες της Ευρώπης στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της επιστημονικής έρευνας και διερεύνησης του βυθού καθώς και της ακτογραμμής.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός Μαρτίου και εγκαίρως οι δύο πλευρές εξετάζουν τη δυνατότητα ένταξης καθώς το ποσό που θα διατεθεί στη χώρα μας θα ανέλθει από 45 έως 54 εκατ. ευρώ. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις για απόκτηση εξοπλισμού ωκεανογράφησης και χαρτογράφησης ακτογραμμών και βυθού σε νησιά της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου και επίσης η δημιουργία αντίστοιχων ειδικών υποδομών.


Παράλληλα θα προβλέπεται η απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού με ειδικές γνώσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί το νότιο Αιγαίο, η Πελοπόννησος, η δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο και η Θράκη.

Ακολούθησε η παρουσίαση στον αντιπεριφερειάρχη της πιλοτικής μελέτης του ΕΛΚΕΘΕ για το νησί της Ρόδου που περιλαμβάνει χαρτογράφηση και αποτύπωση ολόκληρης της ακτογραμμής και του βυθού. Αποτυπώνονται επίσης οι Ποσειδωνίες κάτι που από περιβαλλοντικής άποψης, όπως επεσήμανε ο κ. Φλεβάρης είναι σπουδαίο καθώς αποτελούν ουσιαστικά μαιευτήρια του πληθυσμού των ψαριών και των ειδών της θαλάσσιας πανίδας.

Είναι σπουδαίο επίσης ότι βρίσκεται ελλιμενισμένο και εδρεύει στη Ρόδο το ειδικό σκάφος ΑΛΚΥΩΝ το οποίο διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό ωκεανογράφησης, βυθόμετρα και συσκευές ηχοβολισμού, αξίας 2 εκατ. ευρώ που αγοράστηκαν με ευρωπαϊκούς πόρους μέσω της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ. Με δεδομένο το σύγχρονο εξοπλισμό του σκάφους αυτού η σκοπούμενη ένταξη σε πρόγραμμα θα αναβαθμίσει και θα ενδυναμώσει σημαντικά τις δυνατότητες επιστημονικής έρευνας και τις υπάρχουσες υποδομές.

Σε πρακτικό επίπεδο πέραν του ζητούμενου της επιστημονικής έρευνας και της ενίσχυσης της γνώσης μας για το βυθό και τα υποθαλάσσια συστήματα οι μελέτες που θα εκπονηθούν βρίσκουν εφαρμογή σε πλήθος άλλων θεμάτων: από τη διάβρωση των ακτών έως τα μελλοντικά λιμενικά έργα, τις αναγκαίες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις ακόμα και τις δράσεις στην ακτογραμμή υπέρ του συνόλου αφού θα υπάρχει ουσιαστικά χαρτογράφηση των νησιών σε ξηρά και θάλασσα. 

Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο διευθυντής του κέντρου, ένα «υποθαλάσσιο κτηματολόγιο» και η πλέον λεπτομερής αποτύπωση των ακτών στα νησιά μας. Η ένταξη σε ένα τέτοιο πρόγραμμα υπηρετεί γενικότερα τα εθνικά μας συμφέροντα όπως γίνεται κατανοητό καθώς ένα νησιωτικό κράτος εκτείνει την ισχύ, την οικονομία του και τις δραστηριότητές του σε ξηρά και θάλασσα.