Λεξιστορείν: Το ρυμουλκό

Το ρυμουλκό είναι ένας ειδικός τύπος πλοίου με μεγάλη ιπποδύναμη μηχανών που έχει ως αποστολή να σύρει ένα  άλλο πλοίο που αδυνατεί να κινηθεί.

Αποτελεί το ουδέτερο του επιθέτου ρυμουλκός, σύνθετο από το ουσιαστικό ρύμα = το σχοινί και β’ συνθετικό το ρήμα έλκω, συνθετικά που ανταποκρίνονται επακριβώς στην αποστολή που έχει το συγκεκριμένο πλοίο (τραβώ με σχοινί).