Υποχρεωτικά γιατροί εργασίας στις επιχειρήσεις με 50 εργαζόμενους

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους εργοδότες επιχειρήσεων και οργανισμών που απασχολούν άνω των 50 εργαζόμενων ότι είναι υποχρεωτικό να διορίσουν Ιατρό Εργασίας.  Παράλληλα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 186/1995, ιατρός εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και σε όλες τις εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων σε αυτές (δηλαδή ακόμα και αν είναι μικρότερος του 50).

Στο χώρο ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου είναι εγγεγραμμένος μόνον ένας Ιατρός Εργασίας.   Επίσης υπάρχουν και 8 ιατροί του ειδικού καταλόγου (άλλων ειδικοτήτων), οι οποίοι μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να μπορέσει κάποιος ιατρός (εγγεγραμμένος στον ειδικό κατάλογο) να ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας,  θα πρέπει να λάβει προηγουμένως βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου ότι δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας στη συγκεκριμένη περιφέρεια. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο μέχρι σήμερα μοναδικός Ιατρός Εργασίας  στην περιοχή μας δηλώνει διαθέσιμος προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του, ενώ όπως αναφέρεται πραγματοποιήθηκε και συζήτηση του θέματος σε συνάντηση που έγινε στο σύλλογο.
Ειδικότερα την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μεταξύ του Προέδρου του Ι.Σ.Ρ. κ. Ηλία Τσέρκη, του Νομικού Συμβούλου κ. Γρηγόριου Μοράρη, του Ιατρού Εργασίας και 6 εκ των 8 ιατρών του ειδικού καταλόγου που μπορούν να ασκούν χρέη Ιατρού Εργασίας.
Στην παραπάνω συνεδρίαση παρευρέθη και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Κωνσταντίνος  Ζωγραφίδης.  

Μετά από πολύωρη συζήτηση, κοινή διαπίστωση είναι η διάθεση εξεύρεσης λύσης. Υπάρχει η προοπτική συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων, ωστόσο διαπιστώθηκε πως υπάρχουν εταιρείες και δημόσιοι φορείς που δεν έχουν στείλει σχετικό αίτημα προς τον Ι.Σ.Ρ. προς ανεύρεση Ιατρού Εργασίας.
Επιπλέον, ως προς το θέμα των ωρών εργασίας του Ιατρού Εργασίας είναι πασιφανές ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο (ο οποίος θα χορηγεί τη σχετική βεβαίωση), αλλά μόνο μέσω της Επιθεώρησης Εργασίας η οποία θα πρέπει να προβαίνει στις σχετικές διασταυρώσεις και ελέγχους.