Είναι τιμή για τη ΝΔ να αποτελεί δεξαμενή άντλησης άξιων στελεχών για να υπηρετήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση

Του Μιχαήλ Β. Μαντικού*

Η Νέα Δημοκρατία, ως η μόνη παράταξη που προσανατολίζεται σταθερά στην αξιοκρατία, έχει αποτελέσει και αποτελεί δεξαμενή αναζήτησης και άντλησης στελεχών για όλους σχεδόν τους συνδυασμούς στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Το γεγονός αυτό αποτελεί τιμή για την παράταξή μας, ακόμα και εάν αυτό διαφοροποιείται κάποιες φορές από τις στρατηγικές επιλογές της.

Άλλωστε, ο  σεβασμός της διαφορετικής επιλογής αποτελεί ένα ακόμα διαχρονικά ισχυρό χαρακτηριστικό της μεγάλης, ιστορικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που στελέχη διαφορετικών ιδεολογικών χώρων αναζητούν οι ίδιοι να συνταχθούν με υποστηριζόμενους από την Νέα Δημοκρατία συνδυασμούς, αντιλαμβανόμενοι την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η ΝΟ.Δ.Ε της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας έχω την τιμή να είμαι μέλος, κατανοεί πλήρως την αγωνία των επικεφαλής των παρατάξεων, ως προς το πώς θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τα στελέχη μας, αφού δεν έχουν την τιμή να στηρίζονται από τη Νέα Δημοκρατία.

Ωστόσο, αυτό είναι πολιτική. Από τη  στιγμή που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν, ας φροντίσουν και να κατανοήσουν τη λειτουργία της, μέσα στο ζοφερό τοπίο της κουρελού κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να το αλλάξει, όπως έχει πράξει άλλωστε και στο παρελθόν.

(*) Ο Μαντικός Β. Μιχαήλ είναι μέλος της ΝΟ.Δ.Ε Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας,  υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας