Θα καταγραφούν οι ναοί στο νησί της Ρόδου

Έρευνα για τον εντοπισμό, την καταγραφή και την αξιολόγηση των ιερών ναών και των μνημείων της ορθόδοξης θρησκευτικής κληρονομιάς του νησιού της Ρόδου θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.

Μετά την έγκριση από το περιφερειακό συμβούλιο κατά την τελευταία του συνεδρίαση, δόθηκε το πράσινο φως για την υλοποίηση του έργου που θα διαρκέσει περίπου ενάμιση χρόνο.

Ειδικότερα, παράλληλα με τη συστηματική καταγραφή των μνημείων σε μία βάση δεδομένων θα καταρτιστεί ένας κατάλογος κριτηρίων ώστε τα μνημεία να αξιολογηθούν και να κατηγοριοποιηθούν σε τυποποιημένες ομάδες ανάλογα με τον τύπο τους, τη χρονολόγησή τους, την προσβασιμότητά τους κ.λπ.

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι να αξιοποιήσει και να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου ώστε να αποτυπωθεί με σαφήνεια η πυκνότητα, οι τύποι των μνημείων και η γειτνίασή τους με τουριστικούς προορισμούς, αξιοθέατα και πολιτιστικές διαδρομές της Νήσου της Ρόδου.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν τόσο στα από κοινού ή κατά μόνας σχέδια της Περιφέρειας και της Μητρόπολης για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος του νησιού.  

Η έρευνα αυτή αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα στον στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού και ειδικότερα του θρησκευτικού τουρισμού στο νησί ο οποίος φαίνεται να αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα και τον πιο ταχέως αναπτυσσόμενο στον Ελλαδικό χώρο.

Παράλληλα τα στοιχεία της έρευνας αναμένεται να βοηθήσουν στην ορθή διαχείριση και συντονισμένη προώθηση των πολιτιστικών αγαθών, στην αξιοποίηση τοπικών πολιτισμικών πόρων, στη διαφύλαξη, συντήρηση, μελέτη και προβολή του εκκλησιαστικού πλούτου και την ποιοτική στήριξη των διάφορων ανεξάρτητων δορυφορικών οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στο πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν του νησιού. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα χρηματοδοτήσει το έργο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.