Tο Βενετόκλειο - 1ο ΓΕΛ Ρόδου συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εrasmus+ με θέμα την “ενεργό πολιτειότητα”

Μετά την εξαιρετικά επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus+ ‘’Bringing Life Into the Classroom’’ (https://www.blicclic.com/ ), το Βενετόκλειο 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου συμμετέχει εκ νέου στη δράση Εrasmus+ «ΚΑ229 - Συμπράξεις Ανταλλαγών Μεταξύ Σχολείων», ως εταίρος του σχεδίου «Educating citizens: Learning democracy through social action» («Εκπαιδεύοντας Πολίτες:  Μαθαίνοντας τη Δημοκρατία μέσω Κοινωνικής Δράσης»). Το πρόγραμμα  είναι διετούς διαρκείας (Οκτώβριος 2018 - Οκτώβριος 2020) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συμμετέχουν, εκτός από το 1ο ΓΕΛ Ρόδου, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα: α) ProCivitas Privata Gymnasium AB Stockholm, Στοκχόλμη, Σουηδία, συντονιστής του προγράμματος, β) Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Muvészeti Iskola, Σέγκεντ, Ουγγαρία και γ) IES do Castro, Βίγο, Ισπανία.

Βασικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι η έννοια της ενεργού πολιτειότητας, η ανάπτυξη της οποίας αποτελεί κρίσιμο αίτημα για τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Όπως έχει επισημανθεί από πολλές πλευρές, η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει, ανάμεσα στα άλλα, απαξίωση της πολιτικής και αμφισβήτηση των δημοκρατικών αξιών και θεσμών.

Τα ανησυχητικά αυτά φαινόμενα, καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της δημοκρατικής πολιτικής παιδείας των νέων, των αυριανών πολιτών, με σκοπό την ανάπτυξη προβληματισμού και την καλλιέργεια ευαισθησιών και δεξιοτήτων απαραίτητων για μια ενεργό δημοκρατική συμμετοχή τους στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα.

Σε αυτή την ανάγκη απαντώντας, το πρόγραμμα “Educating Citizens” έχει θέσει ως βασικό στόχο του τη διαμόρφωση μαθητών – ενεργών πολιτών με κριτική σκέψη, δημοκρατικές ευαισθησίες και ανεπτυγμένη κοινωνική συνείδηση, έγκυρη ενημέρωση για τα κοινά και επαρκή γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κατανόηση της ανάγκης για ελεύθερη έκφραση, σεβασμό στην αντίθετη άποψη και τη διαφορετικότητα, διαφάνεια, δικαιοσύνη και ενεργό, δημοκρατική και κοινωνικά υπεύθυνη συμμετοχή στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες.
 


Για την επίτευξη των στόχων του το σχέδιο εφαρμόζει τη μέθοδο του προγράμματος “The Active Citizens Learning Journey” του Βρετανικού Συμβουλίου. Πρόκειται για μια μέθοδο 5 επιπέδων / βημάτων, που περιλαμβάνουν εργαστήρια, δημιουργικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές επισκέψεις:

Επίπεδο 1: “ME’’ (‘’ΕΓΩ’’, ‘’Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ’’): στόχος του πρώτου αυτού επιπέδου δραστηριοτήτων είναι να διαμορφώσουν οι συμμετέχοντες μια σαφή αίσθηση της προσωπικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας.

Επίπεδο 2: ‘’ME and YOU‘’ (‘’ΕΓΩ και ΕΣΥ’’): οι δραστηριότητες του επιπέδου αυτού αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός διαλόγου,  μιας διαδραστικής σχέσης ανάμεσα στο ‘’ΕΓΩ’’ και στο ‘’ΕΣΥ’’, ανάμεσα στον ‘’εαυτό μου’’ και τον ‘’άλλο’’.

Επίπεδο 3: ‘’WE TOGETHER’’ (‘’ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ’’):  το τρίτο επίπεδο στοχεύει στην ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας, του αισθήματος του ‘συνανήκειν’ και της αμοιβαίας ευθύνης μεταξύ των μελών της κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα αποσκοπεί στον εντοπισμό σημαντικών ζητημάτων/προβλημάτων της κοινότητας, για τα οποία μπορεί ή πρέπει να αναληφθεί δράση.

Επίπεδο 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:  το τέταρτο επίπεδο εστιάζει στην εκμάθηση τεχνικών και μεθόδων για το σχεδιασμό και την προώθηση μιας κοινής δράσης, η οποία θα υλοποιηθεί στο πέμπτο επίπεδο.

Επίπεδο 5: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:  στο τελευταίο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί από κάθε σχολείο-εταίρο μια κοινωνική δράση, μια παρέμβαση για την επίλυση κάποιου σημαντικού προβλήματος.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος θα περιληφθούν σε σχετική έκδοση («οδηγό» - toolkit). Γλώσσα εργασίας και επικοινωνίας είναι η αγγλική.

Την παιδαγωγική ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος έχουν αναλάβει οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕΛ Ρόδου Αθανασόπουλος Παναγιώτης (συντονιστής), Αλεβίζου Βέρα, Τσιμπιδάκη Νίκη και Κρητικού Μαίρη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι μαθητές / μαθήτριες της Α΄ Λυκείου Αρμπουνιώτη Αιμιλιανή, Γκουτσάν Μαρία - Άννα, Ζαφειράκης Ανδρέας, Ζήση Δανάη, Θωμάς Στέργιος, Καραγιάννη Αλεμίνα, Καστανίδη Ελένη, Κωνσταντάκη Τζούλια, Λαζαρίδου Μιχαηλία, Λεβέντης - Γιαννάς Γιώργος, Λυκοπάντης - Μιχαλόπουλος Ηλίας, Μπράτιτσης Νικόλαος, Παπαντωνίου Δέσποινα, Σκιώτη Αφροδίτη, Χατζησταμάτη Μαρία και Χειμωνέττου Χριστίνα.

Με βάση το σχεδιασμό του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν τέσσερεις εκπαιδευτικές συναντήσεις (κινητικότητες), μία σε κάθε χώρα, στις οποίες θα συμμετάσχουν 5-6 μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο. Οι μαθητές θα φιλοξενηθούν από τις οικογένειες των μαθητών της χώρας υποδοχής.

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής μαθητών και εκπαιδευτικών καλύπτονται από την εγκεκριμένη επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε συμμετέχων μαθητής έχει δικαίωμα να μετακινηθεί μία μόνο φορά. Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών συναντήσεων έχει ως εξής : α) Μάρτιος 2019 : Σέγκεντ, Ουγγαρία β) Οκτώβριος 2019 : Ρόδος γ) Φεβρουάριος 2020 : Βίγο, Ισπανία δ) Απρίλιος 2020 : Στοκχόλμη, Σουηδία

Την πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση θα οργανώσει από 24 έως 31 Μαρτίου 2019 το σχολείο “Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Muvészeti Iskola” της πόλης Σέγκεντ, Ουγγαρία.
Το Βενετόκλειο 1ο ΓΕΛ Ρόδου θα εκπροσωπήσει ομάδα 6 μαθητών και 2 συνοδών καθηγητών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις διαδικτυακές σελίδες του προγράμματος:
● Blog: https://erasmuseducitizens.wordpress.com/
● Facebook: 1lykrod ERASMUS+ : EDUCATING CITIZENS
● Instagram:  socialaction_erasmusplus_rds

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΕΡΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ