Το Δημοτικό Σχολείο Παστίδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+K2

Το Δημοτικό Σχολείο Παστίδας συμμετέχει στο διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+K2 «Σχέδιο συμπράξεων Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων 2018 στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο “Our culture is our heritage” («Ο πολιτισμός μας είναι η κληρονομιά μας»).

Το Πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για μάθηση, ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους, αλλά και μια εμπειρία ζωής. Υποστηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού με τη μορφή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο εξωτερικό, συνέδρια, εβδομάδες κατάρτισης προσωπικού, μαθήματα και εργαστήρια.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες η αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών επέστρεψε από το Cakovec  της Κροατίας, που είναι και η συντονίστρια χώρα του προγράμματος με εταίρους σχολεία από την Κύπρο (Πάφο), Ιταλία (Lucca), Πορτογαλία (Cinfaes), Κροατία (Cakovec) και Ισπανία (Κανάρια Νησιά). Προηγήθηκε η πρώτη και αναγνωριστική συνάντηση στην Πάφο τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ η επόμενη συνάντηση των 6 σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στην Πορτογαλία.
 


Ακολουθούν οι συναντήσεις που θα γίνουν την επόμενη σχολική χρονιά στην Ισπανία και την Ιταλία και το πρόγραμμα θα ολοκλήρωθεί τον Ιούνιο του 2020 στο Δημοτικό Σχολείο Παστίδας Ρόδου.

Υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος είναι η διευθύντρια του σχολείου κ. Φυσίκα Παρασκευή ενώ τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

Ο κεντρικός σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να αναδειχθεί η κοινωνική και εκπαιδευτική αξία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Συγχρόνως οι δράσεις του προγράμματος έχουν στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή προοπτική του σχολείου τους. Επίσης ν’ αποκτήσουν πολιτισμική συνείδηση και να αποδεχθούν το διαφορετικό και την πολιτισμική σύγκλιση των λαών.