Έτσι γίνεται η επικοινωνία στα νεκροταφεία της Ρόδου!

Σε... άλλο επίπεδο έχει φτάσει ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των συγγενών και των οικείων προσώπων στο νεκροταφείο του Ταξιάρχη.

Με μαρμάρινες πλάκες που ζητούν με.... διάφορους τρόπους να μην πετούν λάδια συνεννοούνται σε ορισμένες περιπτώσεις όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα η "Ροδιακή".

Ποιο facebook, instagram και twitter;  Ο "παραδοσιακός" τρόπος επικοινωνίας φαίνεται πως έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα παραπάνω...!

Λ.Τ.