Ν. Σαντορινιός:  Αναζητούμε χρηματοδότηση μέσω ΣΔΙΤ  για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου

Tην αναζήτηση συνεργατικών χρηματοδοτικών σχημάτων για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με υβριδικά, LNG και ηλεκτρικά πλοία, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός, μιλώντας στο 1ο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας, στο Ζάππειο.

Ο υπουργός τόνισε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με πλοία υβριδικά, LNG και ηλεκτρικά.

Ανέφερε ότι η ανανέωση αυτή μπορεί να γίνει με τη μέθοδο PPP (Public Private Partneship) - σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα - με την αξιοποίηση πολυετών συμβάσεων εξυπηρέτησης άγονων γραμμών, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την επιδότηση του περιβαλλοντικού μέρους του πλοίου και τη δανειοδότηση για την κατασκευή του πλοίου.

Για το θέμα της υδατικής αυτονομίας των νησιών, είπε ότι το επόμενο βήμα είναι η σύνδεση των αφαλατώσεων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς έτσι θα μειωθεί το κόστος λειτουργίας των μονάδων, ενώ τόνισε ότι πρέπει να αναπτυχθούν και οι τεχνολογίες επανάχρησης των υγρών αποβλήτων, με την αξιοποίηση του παραγόμενου υδατικού ρεύματος για άρδευση και την ενεργειακή αξιοποίηση της ιλύος.

«Η κυκλική οικονομία θα πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι η πλέον πολυνησιακή χώρα, διαθέτοντας πάνω από 6000 νησιά και νησίδες. Από αυτά τα 117 είναι κατοικήσιμα, ενώ τα 79 έχουν πληθυσμό άνω των 100 κατοίκων» επεσήμανε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας.

Οι προτεραιότητες του υπουργείου για την κυκλική οικονομία στα νησιά συνοψίζονται στα εξής:
1. Ανάπτυξη στρατηγικού πλαισίου κυκλικής οικονομίας για κάθε ομάδα νησιών με κοινά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά,

2. Εξειδίκευση των μέτρων ανά νησί με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ξεχωριστές αναπτυξιακές δυνατότητές του,

3. Ανάπτυξη αυτόνομων ενεργειακά και υδατικά νησιών με τη συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος όπου προχωράμε σε πιλοτικές εφαρμογές,

4. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών περιβαλλοντικά φιλικών στην ακτοπλοΐα και προετοιμασία των λιμανιών για την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών,

5. Εφαρμογή της ρήτρας Νησιωτικότητας σε όλες τις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε.,

6. Διερεύνηση των τρόπων βέλτιστης ενσωμάτωσης και υλοποίησης της κυκλικής οικονομίας στα λιμάνια, σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, της λειτουργίας και ανάπτυξής τους αλλά και σε κάθε τομέα ή πεδίο της λιμενικής δραστηριότητας,

7. Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και του συστήματος παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων στα λιμάνια, που παράγονται κατά τα λιμενικά έργα και τη λιμενική λειτουργία και την εν γένει δραστηριότητα στους λιμένες, με γνώμονα τις ανάγκες και δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας».