Δικαιώθηκε επιχείρηση που προσέφυγε εναντίον της ΔΕΗ

Στη δικαιοσύνη προσέφυγε και δικαιώθηκε ξενοδοχειακή εταιρεία της περιοχής μας, στρεφόμενη κατά ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να αποτρέψει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στις επιχειρήσεις της και παράλληλα ζητούσε να υπαχθούν σε ρύθμιση οι οφειλές της, όπως ισχύει για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις!

Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι της ξενοδοχειακής εταιρείας διά του δικηγορικού γραφείου “Μηνάς Τσέρκης και συνεργάτες”, κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου αίτηση με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων κατά της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ ζητώντας την έκδοση προσωρινής διαταγής την οποία και «κέρδισαν».
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αίτηση, η ξενοδοχειακή εταιρεία είχε προβεί στη ρύθμιση των οφειλών που είχε προς τη ΔΕΗ, ωστόσο για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους, την «έχασαν».

Στα μέσα Μαρτίου 2017 επιχείρησαν και πάλι να ενταχθούν στη ρύθμιση αφού σύμφωνα και με επίσημο δελτίο τύπου της ΔΕΗ δίδονταν «μία δεύτερη ευκαιρία σε πελάτες/ καταναλωτές, οι οποίοι είχαν ρυθμίσει σε 36 δόσεις τις οφειλές τους αλλά στην πορεία δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στη ρύθμιση αυτή, με αποτέλεσμα η ρύθμιση να διακοπεί και να αναβιώσει το σύνολο της οφειλής τους». Ό,τι δηλαδή είχε συμβεί και στην περίπτωση των δύο ξενοδοχείων της εταιρείας. Έτσι βάσει της επίσημης ανακοίνωσης «οι οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση μπορούσαν να προκαταβάλλουν το 10% της οφειλής τους και να ενταχθούν σε νέα ρύθμιση».

Όταν όμως επιχείρησαν να το πράξουν αυτό οι υπεύθυνοι των δύο ξενοδοχείων, διαπίστωσαν πως τους ζητούσαν να καταβάλλουν το 30% της οφειλής τους και μάλιστα προφορικά χωρίς καμία γραπτή ενημέρωση, επειδή δήθεν ήταν ασυνεπείς στην προηγούμενη ρύθμισή τους. Τότε οι υπεύθυνοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη όπου και η αίτησή τους που κατέθεσαν πέρυσι απορρίφθηκε. 

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι υπεύθυνοι της ξενοδοχειακής εταιρείας ήρθαν σε επαφή με τη διοίκηση της ΔΕΗ στη Ρόδο προκειμένου να βρεθεί λύση και με δεδομένο ότι ήταν απόλυτα συνεπείς τόσο στην καταβολή των τρέχοντων λογαριασμών όσο και της ρύθμισης που είχε διαταχθεί από την από 13-7-2017 προσωρινή διαταγή και έτσι περίμεναν ότι το θέμα θα μπορούσε να λυθεί εξωδικαστικά.

Συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι των δύο ξενοδοχείων θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να υπαχθούν σε ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους σύμφωνα και με το δελτίο Τύπου που έχει εκδώσει η ΔΕΗ στο οποίο αναγράφει με ποιον τρόπο μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους οι επιχειρήσεις.

Ωστόσο, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός στο δελτίο Τύπου ότι ισχύει άλλος  διακανονισμός για τις εποχιακές επιχειρήσεις, εντούτοις το υποκατάστημα Ρόδου της Δ.Ε.Η. δεν εντάσσει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε ρύθμιση όπως προβλέπεται από το δελτίο Τύπου, ζητώντας πολύ μεγαλύτερα ποσά.

Η αιτούσα ξενοδοχειακή εταιρεία, η οποία λειτουργεί δύο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί, αιτήθηκε στη ΔΕΗ την υπαγωγή της σε ρύθμιση σύμφωνα με το εκδοθέν από την τελευταία δελτίο Τύπου, πλην όμως η ΔΕΗ δεν δέχτηκε, ζητώντας καταβολές ποσοστού 50 % της συνολικής οφειλής. 

Έτσι οι υπεύθυνοι της ξενοδοχειακής εταιρείας προσέφυγε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ζητώντας να διακανονιστεί η οφειλή της σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της ΔΕΗ. αφενός και αφετέρου να απαγορευθεί στην ΔΕΗ να διακόψει καθόλο το διάστημα που θα είναι συνεπής η εταιρεία στη ρύθμιση το ηλεκτρικό ρεύμα.
Η αίτηση έγινε δεκτή, χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή, διακανονίζοντας την οφειλή της η αιτούσα, με προκαταβολή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το δελτίο Τύπου της ΔΕΗ.

Η κύρια αίτηση των ασφαλιστικών έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στις 10 Ιουνίου 2019.