Τo ACE in του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η INTERAMERICAN μπορούν να κάνουν τις επιχειρηματικές ιδέες σου πράξη

Tο Athens Centerfor Entrepreneurship and Innovation (ACE in) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το πρόγραμμα εταιρικής καινοτομίας IMAGINE από την INTERAMERICAN διοργανώνει το Open Innovation Initiative.

Στο Open Innovation Initiative κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την ιδέα του, ώστε να έχει την ευκαιρία κατόπιν να σχεδιάσει και να αναπτύξει καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα που θα μπορούν να εφαρμοστούν στονκλάδο ασφάλισης.

Μετά την κατάθεση των ιδεών, ορισμένες θα προκριθούν στηντελική φάση του προγράμματος, ώστε να αναπτυχθούν πιλοτικά με την υποστήριξη της INTERAMERICAN και του Κέντρου ACE in.

Για να ταιριάξει μία ιδέα με το OpenInnovationInitiative, πρέπει να είναι συναφής με έναν από τους παρακάτω τομείς:

HealthyLiving
Smart home
On Demand Insurance

Καθ' όλη τη διάρκεια των φάσεων του προγράμματος οι επιχειρηματικές ομάδες θα λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) από στελέχητης INTERAMERICAN και από την ομάδα του Κέντρου ACEin. Οι επιχειρηματικές ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στην τελική φάση του Open Innovation Initiativeθα λάβουν σημαντικά οφέλη και βραβεία.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοικτήκαιδωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες από 2 έως και 5 ατόμων.

Το OpenInnovationInitiative περιμένει την αίτησή σου, μέχρι τις 3 Μαΐου 2019 στο σύνδεσμο εδώ.

Μάθε περισσότερα για το OpenInnovationInitiativeστο σύνδεσμο εδώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινώνησε με το Κέντρο ACEin στο τηλέφωνο 210 8203827 ή στο e-mailacein@aueb.gr.