Αλλάζουν από 1η Μαΐου τα δεδομένα στο ψάρεμα για το «συμιακό» γαριδάκι

Αλλάζει από την επόμενη Τετάρτη 1η Μαίου, η διαδικασία αλίευσης για το «συμιακό γαριδάκι» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε την 15η Απριλίου.

Όπως επεσήμανε μιλώντας στη ΡΟΔΙΑΚΗ ο ερευνητής δρ Στέφανος Καλογήρου, επί της επιστημονικής μελέτης στην οποία συμμετείχε, πάρθηκαν οι σχετικές αποφάσεις, ούτως ώστε να προστατευθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συμιακό γαριδάκι.

 Σκοπός της παρούσας διάταξης είναι η λήψη διαχειριστικών μέτρων σχετικά με την αλιεία του είδους “συμιακό γαριδάκι” (Plesionika narval) για την ορθολογική εκμετάλλευση του αποθέματος και τη διατήρηση του εντός ασφαλών βιολογικών ορίων, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη κοινωνικο-οικονομικές παράμετροι.

Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη της τα επιστημονικά αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΙΑΚΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ”, πράξη εντεταγμένη στα πιλοτικά σχέδια του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας 2007-2013, και συγκεκριμένα:
1. Τη χρήση, τόσο των παραλληλεπίπεδων όσο και σφαιροειδών κλωβών, την περίοδο 1 Μαΐου έως 31 Αυγούστου (υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα η ισχύουσα νομοθεσία απαγόρευε την αλιεία από 1 Μαΐου έως 30 Ιουλίου).

2. Την αλιεία σε βάθη μεγαλύτερα των 40 μέτρων (επιτρέποντας σε ένα επιστημονικά αποδεκτό ποσοστό αναπαραγωγικά ώριμων θηλυκών ατόμων, που συγκεντρώνονται στα βάθη από 0 έως 40 μέτρων, να αναπαραχθεί).

3. Το ελάχιστο μέγεθος του ματιού στους κιούρτους να είναι 12 χιλιοστά ώστε να υπάρχει σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα ένα επιστημονικά αποδεκτό ποσοστό νεαρών και αναπαραγωγικά ώριμων ατόμων στο συνολικό πληθυσμό που θα εγγυάται τη βιώσιμη εκμετάλλευση τους είδους για τις μελλοντικές γενεές, τόσο του είδους όσο και των επαγγελματιών αλιέων του.

4. Υποβολή δεδομένων στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής ενωσιακών διατάξεων του συστήματος ελέγχου για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και καταγραφής Αλιευτικών δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) και υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος παρακολούθησης σκαφών (VMS).

Η ισχύς της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης εφαρμόζεται για ένα έτος. Για τον λόγο αυτό η χρήση σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης όπως το VMS (Vessel Monitoring System) και ERS (Electronic Reporting Systems) κρίνεται απαραίτητη για την παρακολούθηση της αλιείας και την εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου προς όφελος όλων. Σίγουρα όμως θα χρειαστεί και ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την δημοσίευση και εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου μέχρι την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και συμμόρφωση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.

Το ερευνητικό πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΙΑΚΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ- PLESIONIKA MANAGE» χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), Μέτρο 3.5 Πιλοτικά Σχέδια. Το ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων με Επικεφαλής και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Στέφανο Καλογήρου.

Η κεντρική ερευνητική ομάδα του ΕΛΚΕΘΕ αποτελούταν από 5 ερευνητές με ειδίκευση στην αλιευτική βιολογία, αναπαραγωγή, διατροφή, ιχθυολογία, οικολογία και συγκεκριμένα Δρ. Στέφανο Καλογήρου, Δρ. Κρις Σμιθ, Δρ. Κώστα Καπίρη, Δρ. Αικατερίνη Αναστασοπούλου, Δρ. Νάντια Παπαδοπούλου και Δρ. Χρίστο Μαραβέλια. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ακολουθήθηκαν αλιείς για πάνω από 120 ημέρες το τελευταίο έτος και 4 νέοι επιστήμονες απασχολήθηκαν στο έργο (Δρ. Παρασκευάς Βασιλακόπουλος, Μιχάλης Μαργαρίτης MSc., Δρ. Leila Bordbar και Δρ. Παναγιώτα Μακαντάση).

Σκοπός της έρευνας ήταν η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου διαχείρισης της "συμιακής" γαρίδας και η ορθολογική διαχείριση του αποθέματος αυτού, μέσω της ανάπτυξης και εκτίμησης εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης αλλά και δοκιμής σε πραγματικές συνθήκες αντικατάστασης επαγγελματικών αλιευτικών εργαλείων με πειραματικά, πάντα υπό τη συνεχή διαβούλευση με τους επαγγελματίες του κλάδου.

Η έρευνα χρησιμοποίησε καινοτόμες τεχνικές βασιζόμενες στην στοχαστική προσομοίωση και στη στατιστική ποσοτικοποιώντας βιολογικά, αλιευτικά, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα και πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2014-2015 στις νήσους Σύμη, Τήλο, Νίσυρο, Κω, Κάρπαθο, Κάσο, Χάλκη και Ρόδο.

Το 1984-1985 ξεκίνησαν οι πρώτες μελέτες για το συμιακό γαριδάκι από τους τότε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σάββα Χατζηνικολάου, Κώστα Νασιώκα και Αλέξη Φρατζή, σε συνεργασία και επικεφαλής της Καθ. Μαρία Θεσσαλού Λεγάκη. Δημοσιεύματα της Ροδιακής υπάρχουν από 28/12/1984 και 12/1/1985 καθώς και στα Νεα (13 Απριλίου 1985). Ήταν η πρώτη φορά που οι φωτόφοβες αυτές γαρίδες είχαν ειδωθεί σε υποβρύχιες σπηλιές της Λίνδου.

Ο ερευνητής  κος Στέφανος Καλογήρου
Ο ερευνητής κος Στέφανος Καλογήρου