Συγκαλείται το συντονιστικό όργανο για την αντιπυρική προστασία των δασών

Στις 10 Μαΐου θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Δωδεκανήσου με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαΐου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με σκοπό τον συντονισμό και τη συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων που έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών στον νομό.

Σε αυτήν,  θα προεδρεύσει ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χαράλαμπος Κόκκινος, ενώ κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι από το περιφερειακό συμβούλιο την αποκεντρωμένη διοίκηση, τις τοπικές αρχές, τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Χαρτογράφηση κινδύνου δασικής πυρκαγιάς και «ευπαθών» περιοχών ανά νησί της ΠΕ Δωδεκανήσου με βάση τα στοιχεία των τελευταίων ετών.
    (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες – ΑΔΤΕ- Αστυνομικές Δνσεις - Δήμοι)
2. Δράσεις πρόληψης και πυροπροστασίας που έχουν γίνει. (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες– ΑΔΤΕ – Δήμοι – Περιφέρεια – Δ. Δασών – Αρχαιολογική Υπηρεσία)

3. Καθαρισμοί βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, πρόοδος εργασιών
    (Δήμοι-Περιφέρεια-Δ. Δασών). Συντήρηση δικτύων διανομής ΔΕΔΔΗΕ (πρόοδος εργασιών) (ΔΕΔΔΗΕ)

4. Μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Απορριμμάτων που ανήκουν στους ΟΤΑ.

Α’. Προβλήματα που πρόεκυψαν κατά την προηγούμενη αντιπυρική Περίοδο και προτεινόμενες λύσεις. (Δήμοι)

5. Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο. Ενεργοποίηση επιτροπών βόσκησης, Επιτροπών ανεπιτήρητων ζώων. (Δήμοι-Δνση Αγροτικής ανάπτυξης ΠΝΑ-Δ. Δασών)

6. Επιτήρηση «ευπαθών περιοχών» – Μικτές Περιπολίες. Επάνδρωση πυροφυλακίων της πρώην Δασικής Υπηρεσίας. (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες –Εθελοντικές Ομάδες)

7. Συνεργασία φορέων με το Πυροσβεστικό Σώμα και Π.Ν.Αι. για τη διάθεση υλικών και μέσων. (Περιφέρεια- Δήμοι – Εθελοντικές Ομάδες -Ενώσεις Ξενοδόχων κ.λ.π.)

8. Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικής πυρκαγιάς. Δασικοί δρόμοι, Τουριστικές περιοχές σε δάσος χωρίς εναλλακτικές εξόδους διαφυγής σε Ρόδο και Κω (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες- Δήμοι –Αστυνομικές Δνσεις)

9. Κινητοποίηση και συντονισμός Εθελοντικών Οργανώσεων. Κατάσταση εθελοντικών ομάδων ανά νησί. Καμπάνια Ενημέρωσης Μόνιμων κατοίκων και παραθεριστών - Προγραμματισμός