Το παράρτημα της Ελληνικής  Μαθηματικής Εταιρείας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Δωδεκανήσου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, η οποία προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 14ης Απριλίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Γαμβρέλλης Αργύρης
Αντιπρόεδρος: Μπουρνής Απόστολος
Γενικός Γραμματέας: Ηρακλείδης Χρήστος
Ειδικός Γραμματέας: Ανανίας Άγγελος
Ταμίας: Μπίνου Θεανώ
Μέλος: Μαλλιάκας Κωνσταντίνος
Μέλος: Μαρτάκης Μάρτης

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι:
Χασάπης Γεώργιος
Ανδριώτη – Ντουμπακάρη Ιωάννα
Μουστάκα Κατερίνα