Εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών σε Ρόδου- Λίνδου και Τσαϊρι- Αεροδρομίου

Εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών τύπου led προκειται να πραγματοποιηθούν την Τρίτη και την Πέμπτη σε Ρόδου- Λίνδου και Τσαϊρι- Αεροδρομίου. 

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: 

Από την Τρίτη 07-05-2019 μέχρι και την Πέμπτη 09-05-2019, θα εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης των παλαιών φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού, με νέα φωτιστικά σώματα τύπου LED, επί των κάτωθι οδών:

· Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου, από τον Κόμβο Κ2 (Κόμβος Βερδελή -Χ.Θ. 3+400) έως τον Άγιο Χριστόφορο (Χ.Θ. 6+500) και

· Ε.Ο. Τσαΐρι – Αεροδρομίου, από τη διασταύρωση της με την Επαρχιακή Οδό Κρεμαστής – Παραδεισίου (Χ.Θ. 10+750), μέχρι τη διασταύρωση της με την Επαρχιακή Οδό Παστίδας – Μαριτσών (Χ.Θ. 7+600).