Νέα δεδομένα στη Ρόδο για την έκδοση οικοδομικών αδειών

Νέα δεδομένα αναμένεται να δημιουργηθούν στο νησί μας σε ό,τι αφορά την έκδοση οικοδομικών αδειών μετά την απόφαση να ανακηρυχτεί η Ρόδος αρχαιολογική περιοχή.

Η απόφαση αυτή θα προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα σε όσους σκοπεύουν να οικοδομήσουν καθώς θα απαιτούνται πρόσθετες εγκρίσεις και περισσότερος χρόνος για να μπορέσει να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια.
Εκτιμάται μάλιστα ότι ίσως να απαιτείται διπλάσιος χρόνος για τη διαδικασία τη στιγμή που το ζητούμενο είναι να ελαχιστοποιείται το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών. Στην προκειμένη περίπτωση δυσχέρειες θα προκληθούν και στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Πάντως επειδή το θέμα έχει θορυβήσει πολλούς επαγγελματικούς κλάδους ως προς τις επιπτώσεις που θα προκληθούν, το ΤΕΕ Δωδεκανήσου που γνωρίζει το ζήτημα θα έχει συνάντηση με διευθυντικά στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην περιοχή προκειμένου να ενημερωθεί αρχικά για το  τι ακριβώς θα ισχύσει και στη συνέχεια να συμβάλει ώστε να βρεθούν τρόποι επίλυσης των όποιων προβλημάτων προκύψουν.