Οι ιδιοκτήτες ταξί ενημερώνουν για τις αλλαγές που αφορούν το καθεστώς μεταφοράς με Ι.Χ.

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Ρόδου ενημερώνει για το καθεστώς της μεταφοράς επιβατών με Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) και με Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκίνητα μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ν. 4093/2012    

Όπως δήλωσε χθες μιλώντας στη “ΡΟΔΙΑΚΗ” ο πρόεδρος του συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί κος Θεοδόσης Καστανίδης, επιτρέπεται σε τουριστικά γραφεία, σε γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και σε εταιρείες ή συνεταιρισμούς ΕΔΧ αυτοκινήτων να εκμισθώνουν στο πελατειακό κοινό ΕΙΧ αυτοκίνητα με οδηγό. Ως τέτοια νοούνται όλα τα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα χωρητικότητας έως και εννέα θέσεων, συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ΕΙΧ οχήματα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό (α) να ανήκουν κατά κυριότητα στον πάροχο της υπηρεσίας, (β) να εκμισθώνονται μέσω προκρατήσεως, (γ) να έχει η μίσθωση ελάχιστη διάρκεια τουλάχιστον τριών ωρών και για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας, για την περίοδο από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Αύγουστο, να έχει ελάχιστη διάρκεια 30 λεπτών, και τέλος (δ) να ανέρχεται το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης στο ποσό των 180,00 Ευρώ για τις μισθώσεις ελάχιστης διάρκειας τριών ωρών και στο ποσό των 80,00 Ευρώ για τις μισθώσεις ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών (Υποπαράγραφος Η2 § 1 του ν. 4093/2012).

ΙΙ. Επιτρέπεται στα τουριστικά καταλύματα να μεταφέρουν, δίχως κόμιστρο, τους πελάτες τους από και προς τα αεροδρόμια και τα λιμάνια με ΕΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία μπορούν να είναι είτε ιδιόκτητα, είτε να τα χρησιμοποιούν μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (Υποπαράγραφος Η2 § 5 του ν. 4093/2012). 

ΙΙΙ. Επιτρέπεται σε τουριστικά γραφεία να μεταφέρουν πελάτες με ΕΙΧ αυτοκίνητα με οδηγό εφόσον (α) τα οχήματα αυτά τους ανήκουν κατά κυριότητα ή τα χρησιμοποιούν μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ή συμβάσεων βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης, (β) η μεταφορά έχει ελάχιστη διάρκεια τριών ωρών και, κυρίως, (γ) εφόσον η μεταφορά διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.. 7/2018, δηλαδή αποτελεί μέρος του οργανωμένου ταξιδίου που αγόρασε ο πελάτης πριν ακόμα από την έναρξη του ταξιδιού του.