Νέο Διοικητικό  Συμβούλιο στην  Α’ Κυνηγετική  Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσου

Στα Χανιά, την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε  η Τακτική εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης & Δωδεκανήσου.

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας τα εκλεγέντα μέλη συνήλθαν σε σώμα για τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για τη διετία 2019-2020. Η συγκρότηση του είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Χαβαλεδάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Καλογερής Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας: Χαριτάκης Δημήτριος
Ταμίας: Χαριτάκης Θεοχάρης
Μέλη:  Αμανάκης Νικόλαος, Μηναδάκης Ιωάννης, Μοσχανδρέας Φώτιος.