Έξυπνη εφαρμογή για το Δίκτυο Γεωδιαδρομών της Νισύρου

Την υποβολή αίτησης για την υλοποίηση της πράξης Mobile App Δίκτυο Γεωδιαδρομών ενέκρινε ο Δήμος Νισύρου.

Η εν λόγω δράση η οποία αναμένεται να ενταχθεί σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leader, αφορά στην ανάπτυξη μίας έξυπνης εφαρμογής περιήγησης στα γεωλογικά μνημεία της Νισύρου για κινητές συσκευές σε android και iOS.

Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της Νισύρου να έρθουν σε γνωριμία με τη γεωλογία του νησιού, να μάθουν περισσότερα για αυτή και παράλληλα να απολαύσουν την περιήγηση τους περαιτέρω της ανάδειξης ενός ιδιαίτερου τοπίου φυσικού κάλλους. Κύριος στόχος της πρότασης είναι η ανάδειξη του γεωλογικού πλούτου του νησιού και των γεωλογικών διαδρομών του που ανέρχονται στις 10 διαδρομές.

Επιπλέον, η δημιουργία της εφαρμογής στοχεύει στην αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων, των τουριστικών, των περιβαλλοντικών υποδομών και πόρων, καθώς και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Εξάλλου, η ποικιλία της σύστασης και των μορφών των πετρωμάτων, οι εκτεταμένες και εύκολα προσβάσιμες φυσικές τομές και το θαυμάσιο κλίμα καθιστούν τη Νίσυρο ένα υπαίθριο γεωλογικό μουσείο, ενώ είναι και το μοναδικό ενεργό ηφαίστειο του Αιγαίου με τόσο πλούσια χλωρίδα και πανίδα.

Η πρώτη φάση του έργου, αφορά στα εξής:

-Συλλογή και τεκμηρίωση υλικού , συγγραφή κειμένων των εφαρμογών.

-Ψηφιοποίηση υλικού, επεξεργασία και φωτογραφήσεις μνημείων.

-Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος.

-Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής περιήγησης στις γεωλογικές διαδρομές της Νισύρου, με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και με υπηρεσίες γεωαναφοράς.

-Ψηφιακή σήμανση με τεχνολογίες beacons και Qr codes.

-Μεταφράσεις σε 2 γλώσσες.

-Εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία.

-Προμήθεια εξοπλισμού.

-Δράσεις δημοσιότητας.

Πηγή: tornosnews.gr